Netwerken met 's lands grootste probleemoplosser Johan Remkes | podcasttip

Sieger Dijkstra

Sieger Dijkstra Foto: JAV Studio's

Sinds december is in Spotify de podcast ‘Netwerken met impact’ te vinden. Sieger Dijkstra (Aduard, 1968), ondernemer en voorzitter VNO NCW-Noord, praat met netwerkers over het belang van netwerken. Ondernemer Bernard Wientjes en lobbyist Robbert Baruch zijn onder anderen gesprekspartners.

Begin januari kwam deel twee van een drieluik met Johan Remkes online. Dijkstra combineert hierin flarden van gesprekken met Remkes met analyses door psycholoog Bernard Maarsingh.

Het levert in deel 1 al een ontboezeming op van ’s lands grootste probleemoplosser uit Zuidbroek. Bijvoorbeeld hoe hij aanvankelijk niet stond te trappelen om in Limburg aan de slag te gaan, maar ook hoe hij aan de gesprekstafel over stikstof zich genoodzaakt zag zijn stem te verheffen om de zaken vlot te trekken.

Hoewel Remkes af en toe stevig op het schild wordt gehesen, levert het boeiend luistermateriaal op. Zeker voor wie serieus werk wil maken van netwerken.

Netwerken met impact , Sieger Dijkstra. Te vinden op Spotify.