Nettoloon volgend jaar amper omhoog: laagste stijging in jaren

Visma Raet: modaalverdiener houdt maandelijks 7,75 euro meer over ANP

Het nettoloon van Nederlanders met een modaal salaris stijgt volgend jaar maandelijks met 7,75 euro, een stijging van 0,34 procent. Dat is de laagste stijging sinds jaren, zo becijferde hr-dienstverlener Visma Raet die de gevolgen van de kabinetsplannen van Prinsjesdag doorrekende.

In voorgaande jaren steeg het nettoloon voor modale-inkomens veel meer; in 2019 zelfs met 98 euro en ook voor 2021 (plus 45 euro) en 2020 (plus 48,75 euro) ging het loon veel meer omhoog dan nu.

Mensen die het minimumloon verdienen gaan er in 2022 het meest op vooruit. Hun nettosalaris valt volgend jaar 32,54 euro per maand hoger uit, een toename van 2,06 procent. Ook mensen die twee keer modaal verdienen gaan er op vooruit. Zij houden maandelijks 19,25 euro meer over, wat een stijging van 0,51 procent is.

Visma Raet benadrukt dat de stijging in de nettosalarissen niets zegt over de koopkracht. Als de prijzen harder stijgen dan wat mensen meer aan salaris overhouden, dan gaan ze er alsnog op achteruit. Ook hield de hr-dienstverlener geen rekening met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies, waardoor de cijfers alsnog anders uit kunnen vallen.

Volgens berekeningen van het CPB staat de koopkrachtontwikkeling voor een gemiddeld huishouden met een plus van 0,1 procent zo goed als stil.

Veel mensen hadden volgens Visma Raet overigens helemaal geen stijging verwacht. Zo ging 41 procent er al vanuit dat het salaris op 1 januari 2022 gelijk zal blijven. Bijna de helft van de werkenden rekenden wel op een stijging, 3 procent verwachte een lager salaris.

Nieuws

Meest gelezen