Na fors verlies in 2019 veert NDC mediagroep op. Vooral online bereik groeit snel

De dagbladen van NDC mediagroep. Eigen foto

Na een zwaar tegenvallend 2019 lijkt NDC mediagroep de weg omhoog te hebben gevonden. Het bereik (vooral online) groeit snel. De advertentie-inkomsten liggen op dit moment, ondanks de coronacrisis, hoger dan een jaar geleden.

Dat zegt algemeen directeur Pier Baarsma bij de presentatie van de jaarrekening over 2019. De bereikcijfers van het bedrijf (onder meer uitgever van de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad) groeien elke maand. Het aantal Premium-abonnementen is de afgelopen maanden met 22 procent gestegen. ,,Het onderstreept de behoefte aan betrouwbaar nieuws in deze coronatijd’’, zegt Baarsma.

Geen vrolijk verhaal

Het is een opsteker die de uitgever goed kan gebruiken. Het bedrijf sloot de boeken over 2019 in mineur. Voor het derde jaar op rij schreef NDC rode cijfers. De omzet was met 112 miljoen 3,5 procent lager dan in 2018. De drie kranten noteerden gemiddeld 4 procent abonneeverlies. Enkele landelijke adverteerders trokken zich terug. Uiteindelijk boekte NDC over 2019 een resultaat van 10,7 miljoen negatief.

Nee, geen vrolijk verhaal, erkent Baarsma, ,,maar vooral veroorzaakt door eenmalige kosten die we moesten maken. Passend bij de reis die NDC in 2018 is begonnen.’’

Nieuwe koers

Die reis behelst de omvorming van NDC van traditionele bladenuitgever naar een mediamarketing uitgever. Om de nieuwe koers handen en voeten te geven is fors geïnvesteerd in overnames (Mensenlinq kwam bijvoorbeeld volledig in NDC-handen) en aanschaf van nieuwe interne systemen.

In de eerste helft van 2019 wordt duidelijk dat het niet goed gaat. Bijsturen is noodzakelijk. Afdelingen worden samengevoegd of outgesourced. Om de kosten beter in de hand te krijgen, wordt streng naar de uitgaven gekeken.

Daarnaast wordt een vrijwillige vertrekregeling in het leven geroepen. Doel is de organisatie met 100 fte af te slanken, een doel dat inmiddels is bereikt. Met de regeling is een bedrag van 5 miljoen gemoeid. Een bedrag dat zwaar op het resultaat over 2019 drukt.

Kentering eind 2019

In de laatste maanden van 2019 ziet Baarsma een kentering. Het eerste effect van de ingreep. De kosten blijven in de hand. Enkele landelijke adverteerders kondigen aan in 2020 terug te keren. Met name het bereik online groeit. En de omzet van videoproducties en online advertenties stijgt met 40 procent. Dat is minder dan verwacht, ,,maar er is wel duidelijk sprake van een inhaalslag’’, meent Baarsma.

De stijgende lijn zet in 2020 door, totdat de coronacrisis uitbreekt. Die crisis ten spijt boekt NDC in september dit jaar een beter resultaat dan september 2019. ,,Online zien we een stijgende lijn en we slagen er beter in krantenabonnees vast te houden. Zonder corona zou je aan mogen nemen dat we het dit jaar een stuk beter doen dan in 2019.’’

Vertrouwen

Het huis is op orde, meent Baarsma. ,,Qua kosten plukt het bedrijf komend jaar ook de vruchten van de vertrekregeling.’’ Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Vertrouwen dat hij afgelopen jaar terugzag bij de aandeelhouder die NDC financieel bleef steunen. ,,Omdat ze de contouren van de koersverandering ook zien.’’

Vacatures

Medewerker klantcontact Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Directeur

Effectus-HR namens Stichting Centrum voor Film in Friesland

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

Nieuws

menu