Minder boerderijen en koeien, toch groeit melkplas in Nederland

Het aantal melkveebedrijven en melkkoeien in Nederland zal de komende jaren dalen, maar toch blijft de melkplas groeien.

Het aantal melkveebedrijven daalt de komende tien met ruim 30 procent naar circa 10.600 bedrijven, verwacht Wageningen University.

Het aantal melkveebedrijven daalt de komende tien met ruim 30 procent naar circa 10.600 bedrijven, verwacht Wageningen University. Foto: ANP/Bart Maat"""

Dat concludeert Wageningen University in een onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Het onderzoek is gemaakt in opdracht van FrieslandCampina. Het zuivelconcern neemt het onderzoek mee in zijn strategieontwikkeling en besluitvorming, bijvoorbeeld over investeringen in de melkfabrieken.

De onderzoekers hebben vier scenario’s uitgewerkt. In het meest realistische scenario daalt het aantal melkveebedrijven met 33 procent van bijna 16.000 in 2018 naar circa 10.600 in 2030. De bestaande bedrijven worden een stuk groter en groeien in deze periode van gemiddeld 101 naar 139 melkkoeien per bedrijf. Per saldo resulteert dit in krimp van de melkveestapel met 8 procent naar 1,48 miljoen koeien. Doordat de gemiddelde melkproductie per koe blijft stijgen, neemt de Nederlandse melkplas met zo’n 4 procent toe tot bijna 14,6 miljard kilo.

Niet rooskleurig

De afname van het aantal melkveebedrijven is al vele decennia gaande. Het komende decennium voorziet Wageningen een versnelling van deze ontwikkeling. Dat komt doordat de economische situatie van veel bedrijven niet rooskleurig is. Bij 57 procent van de stoppers liggen er onvoldoende financiële resultaten aan ten grondslag. Van de blijvers heeft 27 procent alle benodigde aflossingen en vervangingsinvesteringen kunnen doen. De rest heeft in meer of mindere mate vervangingsinvesteringen uitgesteld en niet alle benodigde aflossingen kunnen doen.

De Wageningse onderzoekers gaan ervan uit dat de melkveehouderij, ondanks de toename van de melkplas, binnen het fosfaat- en stikstofplafond blijft en dat ze ook kan voldoen aan de afspraken uit het Kimaatakkoord. Het betreft hier een reductie van de uitstoot van methaan. Door de krimp van de veestapel wordt hier al een flink deel van gerealiseerd. Het resterende deel is te halen via aanpassingen aan voer, stallen en mestopslagen.

Noodzaak hoge melkprijs

Boerenvoorzitter Frans Keurentjes concludeert op basis van het onderzoek dat de noodzaak van een hoge melkprijs de komende jaren nog relevanter wordt. ,,We moeten rekening houden met een vrijwel gelijkblijvende hoeveelheid melk terwijl de kosten op de melkveebedrijven zullen stijgen. Dan is het helder dat FrieslandCampina meer waarde moet creëren uit melk.”

Dat melkplas nog verder kan groeien, is overigens onderwerp van een stevig debat. Velen achtten dit onhaalbaar vanwege de problematiek in de veenweidegebieden en de roep om meer kringlooplandbouw. ,,Bij veenweide en kringlooplandbouw is nog geen sprake van concreet beleid. Daarom hebben we dat niet meegenomen in dit onderzoek”, zo geeft een voorlichtster als verklaring.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw