Miljoenen voor innovatieboerderij en samenwerkende boeren in veenweidegebied polder de Hegewarren

In polder de Hegewarren wordt nu nog geboerd.

In polder de Hegewarren wordt nu nog geboerd. Foto: Jilmer Postma

De Rijksoverheid trekt 12,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een innovatieboerderij in polder de Hegewarren tussen Grou en Oudega (Sm.) en het verder brengen van agrarisch collectief Akkrumer Goedland.

Het geld komt uit het Groeifonds dat onlangs 110 miljoen euro toekende aan het programma NL2021. Het programma is bedoeld om verdienmodellen te ontdekken die gebaseerd zijn op de natuur. Onderdeel zijn twee Friese projecten in het veenweidegebied. Beide projecten zijn bedoeld om onderzoek te doen naar nieuwe en rendabele vormen van landbouw en landgebruik bij hogere grondwaterstanden.