Mijlpaal voor Agridek uit Wirdum: honderdste levering van afdeksysteem voor kuilbult

Agridek in Wirdum heeft bij een melkveehouder in het Drentse Annen het honderdste geautomatiseerde kuilafdeksysteem geleverd.

Agridek heeft het grootste kuilafdekysteem geleverd aan Molkfeebedriuw Bakker in Engelum. Links melkveehouder Jan Jetzes Bakker, rechts Agridek-directeur Jan Bosch.

Agridek heeft het grootste kuilafdekysteem geleverd aan Molkfeebedriuw Bakker in Engelum. Links melkveehouder Jan Jetzes Bakker, rechts Agridek-directeur Jan Bosch. FOTO JAAP SCHAAF

Met dit systeem kan een boer vanaf een bedieningsplateau zijn sleufsilo met ingekuild gras in een mum van tijd afdekken en blootleggen. Het traditionele bekleden van de kuilbult met meerdere lagen landbouwplastic en autobanden is niet meer nodig, een klus waarbij altijd extra mensen opgetrommeld moeten worden.

Constante kwaliteit voer

Het grootste voordeel van het systeem is dat boeren er een constante kwaliteit ruwvoer mee kunnen winnen. Dat komt doordat alle snedes gedroogd gras in een jaar in lagen op elkaar ingekuild worden. Vaak is de kwaliteit ook beter doordat de kuil sneller wordt afgedekt met een deels met water gevuld kleed (zout water in de wintermaanden) dat veel zwaarder is dan landbouwplastic. Door dat gewicht is sprake van een luchtdichte afsluiting waardoor schimmel en broei geen vat krijgen op de kuil.

Lasagnekuil

Steeds meer boeren zien in dat zij en de koeien baat hebben bij deze zogenoemde ‘lasagnekuil’, verklaart Agridek-directeur Jan Bosch. ,,In ko hâldt net fan in wikseljend rantsoen. Dat giet ten koste fan de molkeproduksje. By in konstante kwaliteit foer kin in boer it totale rantsoen optimalisearje en hoecht hy net mear te korrizjearjen.” Andere voordelen zijn dat een melkveehouder geen landbouwplastic meer hoeft aan te schaffen en dat het inkuilen door de loonwerker sneller verloopt.

Grootste afdeksysteem in Engelum

Het afdeksysteem is een vinding van melkveehouder Hotze Bosch in Swichum, de vader van Jan Bosch. In april 2014 leverden ze hun eerste Agridek aan de maatschap Talsma in Brantgum. Vooral de afgelopen jaren neemt de vraag sterk toe. De meeste systemen, die in prijs variëren van 50.000 euro tot circa 150.000 euro, staan op boerenerven in Friesland, gevolgd door Groningen en Noord-Holland.

De grootste installatie staat bij Molkfeebedriuw Bakker in Engelum. Deze is in staat om een 24 meter brede, 85 meter lange en 4 meter hoge kuilsilo af te dekken. Het doek wordt geleverd door zeilmaker Indu-Con in Grou en de installatie door een Brabants metaalbedrijf.

Groei in buitenland

Voor de komende jaren voorziet Bosch een versnelde groei, vooral ook in de rest van Nederland en in het buitenland. Hij trekt een vergelijking met de introductie van de melkrobot: in de eerste jaren stuitte het systeem op de de nodige scepsis, vervolgens zie je een beperkte toename en tegenwoordig is sprake van een onstuimige groei. ,,En dy kant giet it ek op mei ús Agridek. Dêr bin ik fan oertsjûge.”

Industrieel en netjes

Hier en daar stuiten de afdeksystemen met de hoge silowanden ook op weerstand. Een kritiekpunt is dat ze het boerenerf een verdere industriële uitstraling geven. ,,Mar ik hear oare lûden”, verklaart Bosch. ,,Dat it boerehiem der netsjeser útsjocht, omdat der gjin bulten mei plestik en autobannen mear binne.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie