Mestplan van Schouten verdient steun

Een uitzondering hier, een aanpassing daar, een bijlage zus en een kanttekening zo en voor je het weet is er sprake van uitermate complexe wetgeving. Vervolgens ontstaat de behoefte om orde te scheppen in de regelbrij. Heldere en minder regels zodat sprake is van minder bureaucratie, controle en handhaving. Zo verging het ook landbouwminister Carola Schouten.

 Heldere en minder regels zodat sprake is van minder bureaucratie, controle en handhaving. Zo verging het ook landbouwminister Carola Schouten.

Heldere en minder regels zodat sprake is van minder bureaucratie, controle en handhaving. Zo verging het ook landbouwminister Carola Schouten. ANP

Toen ze aantrad kwam ze er al snel achter dat ze opgezadeld was met een naar eigen zeggen ,,ongelooflijk ingewikkeld mestbeleid”. Haar ambitie is om daar verandering in aan te brengen.

In Nederland-polderland mogen uiteraard eerst alle betrokkenen - tegenwoordig vooral bekend als steakholders - hun zegje doen. Vandaar dat deze zogenoemde herbezinningstrajecten veel tijd in beslag nemen. Daar is op zich niets tegen als er dan een akkoord ligt over een nieuw begin.

Mestbeleid

Dat zal bij het mestbeleid, dat als doel heeft om de waterkwaliteit te verbeteren, niet het geval zijn. Bijna drie jaar na haar constatering lanceerde Schouten haar nieuwe mestplan, dat vervolgens door LTO Nederland linea recta naar de prullenbak werd verwezen. De grootste boerenbond van Nederland concludeerde diep teleurgesteld dat met haar inbreng amper iets is gedaan.

Dit neemt niet weg dat Schouten woord heeft gehouden: haar plan is helder en eenvoudig. Ze deelt de veehouderijbedrijven op in twee typen: grondgebonden en niet-grondgebonden. Grondgebonden zijn bedrijven die de mest op hun eigen land kwijt kunnen en over de afzet van de overschotmest afspraken hebben gemaakt met een boer of een samenwerkingsverband van boeren in de regio. Intensieve veehouderijen die hier niet in slagen, moeten alle mest inleveren bij een mestverwerker. Die kan vervolgens mestproducten op maat maken voor afnemers zoals akkerbouwers en tuinders in binnen- en buitenland.

LTO Nederland vindt dat Schoutens plan geen recht doet aan de grote diversiteit aan veehouderijbedrijven en dat de landbouwminister weinig vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van de boer. De boerenorganisatie moet echter ook beseffen dat diversiteit niet betekent dat alle bedrijfstypen even wenselijk zijn. En vasthouden aan diversiteit resulteert ook in vasthouden aan veel regels, administratie en controle, waar de meeste boeren en de politiek juist van af willen.

Complex maar ruimhartig mestbeleid

Nederland heeft weliswaar een complex maar ook een ruimhartig mestbeleid. De Nederlandse boer mag grasland ruim boven de Europese norm bemesten. Sinds een aantal jaren heeft de Europese Commissie echter meerdere malen gedreigd deze ontheffing in te trekken. Aanleiding waren gevallen van mestfraude in vooral Zuid-Nederland en de achterblijvende waterkwaliteit in de zand- en lössgebieden.

Schoutens plan heeft zonder meer sterke elementen om die fraude tegen te gaan. Het stimuleert boeren om zoveel mogelijk grondgebonden te werken en om afspraken te maken met vaste afnemers. Het leidt tot transparantere meststromen waardoor schimmige mesthandelaren minder kans maken.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Commentaar