Melkveehouders opgelucht: veevoermaatregel van de baan

Tot grote opluchting van de melkveehouderij heeft landbouwminister Carola Schouten de veevoermaatregel ingetrokken. De varkenshouderij brengt redding.

Loonbedrijf De Jong uit Kubaard oogst met een hakselaar en een ladewagen de graskuil van melkveehouder Sietze Draaier in Witmarsum. Doordat de voorjaarskuilen uitzonderlijk weinig eiwit bevatten, ziet landbouwminister Carola Schouten af normen voor krachtvoer.

Loonbedrijf De Jong uit Kubaard oogst met een hakselaar en een ladewagen de graskuil van melkveehouder Sietze Draaier in Witmarsum. Doordat de voorjaarskuilen uitzonderlijk weinig eiwit bevatten, ziet landbouwminister Carola Schouten af normen voor krachtvoer. FOTO NIELS DE VRIES

Dat betekent dat melkveehouders voorlopig geen regels opgelegd krijgen over maximale eiwitgehaltes in het krachtvoer voor hun dieren.