Meer aanvoer, minder vraag: melkprijs voor boer daalt

Arwerd 22 juni 2019. Boerderij bij de wierde van Arwerd. Typische boerderij. Met een kleine windmolen en akkerbouw. Een melkwagen van Campina passeert.

Arwerd 22 juni 2019. Boerderij bij de wierde van Arwerd. Typische boerderij. Met een kleine windmolen en akkerbouw. Een melkwagen van Campina passeert. FOTO JAN ZEEMAN

FrieslandCampina verlaagt de melkprijzen voor haar melkveehouders in september.

Het zuivelconcern heeft de gegarandeerde prijs voor een kilo gangbare melk vastgesteld op 33,75 cent. Dat is 0,25 cent minder dan in augustus. Biologische melk levert een 0,5 cent minder op en komt uit op 47 cent.