Makkumer visser baalt van krimp brasemvisserij

Een fikse tegenvaller voor visser Hans Poepjes uit Makkum. In plaats van 21 dagen mag hij nog maar 6 dagen per jaar op brasem vissen.

Een brasem in volle glorie. Landbouwminister Carola Schouten heeft deze visserij op het IJsselmeer extra beperkingen opgelegd.

Een brasem in volle glorie. Landbouwminister Carola Schouten heeft deze visserij op het IJsselmeer extra beperkingen opgelegd. Foto LC

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) is tot die beperking overgegaan na een advies van Wageningen Marine Research. Het instituut wil eigenlijk de brasemvisserij gedurende een aantal jaren volledig in de ban doen zodat er in 2027 weer sprake is van een gezond bestand, maar dat vond Schouten te ingrijpend. Om die reden gaat het aantal visdagen op brasem op het IJssel- en Markermeer terug van 126 naar 36.

Vier bedrijven vissen op brasem

In totaal achttien visserijbedrijven hebben een vergunning voor brasem. Slechts vier bedrijven zijn ook daadwerkelijk actief in deze visserij: twee Urker vissers, een uit Harderwijk en Hans Poepjes uit Makkum. Zij huren ook visdagen van de niet actieve vissers. Door Schoutens besluit ziet de Makkumer zijn aantal visdagen afnemen van 21 naar 6. ,,En bedriuwsekonomysk kin dat fansels gjin kant op”, verklaart Poepjes wiens gelijknamige grootvader in 1932 met de brasemvisserij begon na de aanleg van de Afsluitdijk. ,,Dizze fiskerij sit ús yn ’e genen.”

Ideale combinatie met garnalenvisserij

Poepjes en zijn vaste medewerker combineren de IJsselmeervisserij met de garnalenvisserij op het Wad en in de Noordzeekustzone. Een perfectie combinatie omdat de brasemvisserij in de wintermaanden plaats vindt en garnaal zich in de periode moeilijk laat vangen.

Onzinnig en gevaarlijk

De Makkumer visser noemt de beperking onzinnig en gevaarlijk. Onzinnig omdat de brasemstand zich prima ontwikkelt. De afgelopen jaren is de totale vangst verdubbelt tot ongeveer 200 ton. En gevaarlijk, omdat een verdere groei, de brasemstand uiteindelijk kan van verzwakken. ,,At der mear fisk komt en it itenoanbod bliuwt itselde, kin dat alle fisken ferswakje en dat kin wer gefolgen ha foar de fuortplanting.”

Prima boterham

De maatregel is extra zuur omdat met brasem tegenwoordig een prima boterham te verdienen is. De prijs is de afgelopen jaren gestegen van een halve euro per kilo tot bijna 2 euro. Driekwart van de vis wordt als pootvis gekocht door hengelsportverenigingen en visvijverexploitanten in Nederland en vooral België. Het restant gaat voor de consumptie merendeels naar het buitenland, vooral Oost-Europa. Onder meer Damstra in Woudsend bewerkt de brasems van Poepjes.

Verzet Vissersbond

De Nederlandse Visserbond heeft zich in politiek Den Haag fel verzet tegen de visserijbeperking. Als compromis had secretaris Derk Jan Berends 90 visdagen voorgesteld, maar door de opstelling van het CDA kreeg een motie met die oproep geen meerderheid. ,,Dat juist het CDA van wie verwacht mocht worden dat het voor zou stemmen, de doorslag gaf, heeft ons bevreemd”, schrijft Berend in de nieuwsbrief van de Visserbond. ,,Waarschijnlijk speelden andere belangen een rol waardoor het CDA verstek liet gaan richting de vissers.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie