Levensloopbestendige woningen bouwen beperkt druk op zorg, zeggen onderzoekers. Maar er moet wel oog zijn voor ouderen: 'Net wer oer âlderein prate, mar mei'

Om de groeiende druk op zorgpersoneel en mantelzorgers te beperken, zouden er tot 2040 bijna een half miljoen levensloopbestendige huizen moeten worden gebouwd.

Achmea: meer woningen voor ouderen nodig om zorg te ontlasten

Achmea: meer woningen voor ouderen nodig om zorg te ontlasten ANP

Dat hebben vastgoedfinancier en -belegger Syntrus Achmea en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen met onderzoeksbureau ABF berekend. Het zou op de lange termijn meer dan honderdduizend zorgvacatures kunnen voorkomen. Tot 2040, zegt Achmea, zijn er dan bovendien 130.000 minder mantelzorgers nodig.

Het bouwen van deze woningen zorgt voor meer passend aanbod voor het groeiende aantal (alleenwonende) ouderen en kan volgens Achmea ook voor een deel het oplopend tekort aan personeel in de zorg en mantelzorgers opvangen.