Onderzoek wijst uit: weidevogel, koe en boer blij met kruidenrijke graslanden

Kruidenrijk graslanden zijn niet alleen van waarde voor de weidevogel en de biodiversiteit maar ook voor koe en boer.

Een perceel kruidenrijk grasland op het melkveebedrijf van Thom Miedema in Blessum.

Een perceel kruidenrijk grasland op het melkveebedrijf van Thom Miedema in Blessum. Foto: Niels Westra

Vier jaar deden onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut onderzoek naar kruidenrijke graslanden en hoe die zo optimaal mogelijk te beheren. De aanleiding waren destijds de vele vragen hierover bij de boerenleden van de agrarische natuurcollectieven Noardlike Fryske Wâlden, Elan Zuidoost-Friesland en Westergo. Het onderzoek getiteld Koeien en Kruiden werd gedaan op boerenbedrijven en enkele percelen van de Dairy Campus in Leeuwarden.

Nieuws

Meest gelezen