Land onder water tegen muizenplaag

Muizen te lijf met

Boeren in de driehoek Sneek, Bolsward en Wommels zetten massaal percelen land onder water om een dreigende muizenplaag te voorkomen.

,,Us lân moat net swart wurde”, zegt Auke-Ids de Boer (22), die samen met broer Wiebe (25) en vader Gerben (58) een melkveebedrijf runt met ongeveer 250 melkkoeien en 120 hectare gras- en maïsland bij Tirns heeft.

Door het water komen de muizen tevoorschijn. De Boer hoopt dat de jongen verzuipen en de ouden worden opgevreten door de vogels.

In de Leeuwarder Courant van woensdag een reportage vanaf het boerenland van De Boer.

FOTO SIMON BLEEKER

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie