Lagere prijs voor poters: HZPC in Joure toch tevreden

HZPC ondervindt veel hinder van de coronacrisis, maar weet toch een relatief goede prognoseprijs af te geven. Foto: niels de vries

De telers van HZPC in Joure beuren een lagere prijs voor pootaardappelen, maar ondanks de coronacrisis is van een prijsval geen sprake.

Het aardappelhandelshuis stelde donderdag de prognoseprijs voor de poters van oogst 2020 vast op 30 cent. Dat is 21 procent lager dan de prognoseprijs over de oogst van 2019. In juni wordt de definitieve uitbetalingsprijs vastgesteld. Die ligt meestal iets hoger.

Voor het merendeel van de bijna vijfhonderd HZPC-telers in Nederland (onder wie circa 350 actief zijn in Noord-Friesland en Noord-Groningen) zal de prijs een meevaller zijn. Regelmatig werd de verwachting uitgesproken dat vanwege de coronacrisis de opbrengstprijs dit jaar met een 2 zou beginnen. Bovendien was oogstjaar 2019 een historisch topjaar.

De coronacrisis speelt de aardappelmarkt al geruime tijd parten. Door de lockdowns in de Europese horeca hebben fritesfabrikanten minder aardappelen nodig en nemen ze logischerwijs ook minder pootaardappelen af. Die afname bedraagt bijna 20 procent.

Geholpen door lagere oogst

Daarnaast moest Algerije, normaliter de grootste afnemer van de poters van HZPC, zich noodgedwongen bescheiden opstellen. Door de lagere olie- en gasprijs, een indirect gevolg van de coronacrisis, zit de economie van het Noord-Afrikaanse land in zwaar weer. Om een uitstroom van harde valuta te voorkomen, werkt de Algerijnse overheid met importquota. Daardoor kopen Algerijnse aadappelbedrijven nog maar de helft van ze wat normaal importeren.

Ondanks deze tegenvallers hebben we de schade toch binnen de perken kunnen houden, verklaart algemeen-directeur Gerard Backx. ,,Mede doordat de Europese markt voor tafelaardappelen wel goed presteerde.” Backx erkent dat de HZPC-verkopers geholpen zijn door een geringer aanbod. Boeren oogsten vorig jaar minder poters dan gemiddeld, een gevolg van de droogte in het voorjaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie