Kunnen melkveehouders en akkerbouwers ook duurzamer samenwerken?

Melkveehouders en akkerbouwers werken volop samen, maar natuurinclusief is dat vaak niet. Kan het ook anders?

Een voorbeeld van strokenteelt in de Flevopolder bij Almere.

Een voorbeeld van strokenteelt in de Flevopolder bij Almere.

Als melkveehouders en akkerbouwers een samenwerking aangaan is dat lucratief. De constructie is vaak zo dat een akkerbouwer grasland van een melkveehouder omploegt voor de teelt van hoogrenderende gewassen zoals aardappelen. Op zijn beurt benut de melkveehouder het land van de akkerbouwer als grasland. Veelal is dit areaal ook groter doordat aardappelland lucratiever is dan grasland. Beide partijen blij. De akkerbouwer kan meer aardappelen telen en de melkveehouder beschikt over meer gras voor zijn koeien.

Intensief landbouwgebruik

Nieuws

menu