Kritiek op wetsvoorstel uitkering 10 procent pensioenvermogen

FOTO

FOTO ANP

De Pensioenfederatie heeft kritiek geuit op het wetsvoorstel om 10 procent van het pensioenvermogen in één keer uit te laten keren. De grootste zorg is dat mensen die toeslagen ontvangen, door de uitkering die toeslagen gaan mislopen.

In sommige gevallen houden mensen netto dan nog maar een vijfde over van de uitkering, schrijft de Pensioenfederatie in een persbericht. Een oplossing zou zijn als het kabinet regelt dat deze éénmalige uitkering buiten beschouwing blijft bij het toekennen van toeslagen. Net zoals bij afkoop van kleine pensioenen al het geval is.

Ook lijkt het erop dat mensen die een AOW-overbrugging hebben, géén gebruik kunnen maken van de 10 procent uitkering op de pensioendatum. De Pensioenfederatie vindt het geen logische optie om hen uit te sluiten, omdat het Pensioenakkoord vervroegd uittreden juist makkelijker maakt door de regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen.

De eenmalige uitkering van 10 procent van het pensioen komt naast de al bestaande keuzemogelijkheden zoals een hoger pensioen in de beginjaren gevolgd door een lager pensioen, en deeltijdpensioen.