Krijgt de koe weer horens?

Heeft het onthoornen van koeien en geiten en het couperen van varkenstaarten zijn langste tijd gehad? Het zou zo maar kunnen nu een meerderheid van de Tweede Kamer amendementen van de Partij voor de Dieren heeft aangenomen om de Wet dieren aan te passen.

Koeien met horens en kalfjes lopen ouderwets bij elkaar in het weiland. De kalveren zogen bij hun moeders.

Koeien met horens en kalfjes lopen ouderwets bij elkaar in het weiland. De kalveren zogen bij hun moeders. FOTO ARCHIEF

Heeft het onthoornen van koeien en geiten en het couperen van varkenstaarten zijn langste tijd gehad? Het zou zo maar kunnen nu een meerderheid van de Tweede Kamer amendementen van de Partij voor de Dieren heeft aangenomen om de Wet dieren aan te passen.

Juichend en met gebalde vuisten beende Esther Ouwehand 11 mei door de Tweede Kamer. ,,Dit is echt een enorme doorbraak voor die honderden miljoenen dieren in de bio-industrie”, jubelde de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Drie amendementen

Kort daarvoor had een meerderheid van de Tweede Kamer drie amendementen aangenomen die ingediend waren tijdens de maidenspeech van haar kersverse college Leonie Vestering. Het eerste voorstel schrijft voor dat de stal aangepast moet worden aan het dier en niet andersom. Het tweede regelt dat dieren beschermd moeten worden tegen stalbranden en het derde dat er fokbeperkingen moeten komen als het dierenwelzijn in het gedrang komt.

Vooral het eerste en derde voorstel kunnen diep ingrijpen in de huidige veehouderij. ,,Het betekent”, zo legt Vestering uit, ,,dat het natuurlijk gedrag van een dier voorop moet staan, dat er daglicht is en dat er voldoende bewegingsruimte is. Het betekent ook dat er vanaf 1 januari 2023 geen biggenstaartjes meer worden afgeknipt en dat koeien en geiten niet langer onthoornd mogen worden.” Volgens Vestering geeft de Kamer eindelijk inhoud aan de beloftes van zowel D66-landbouwminister Laurens Jan Brinkhorst (in 2002) als van CDA-landbouwminister Gerda Verburg (in 2007) dat uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend moeten zijn voor het welzijn van dieren in de Nederlandse veehouderij.

Boerenorganisatie LTO Nederland was onaangenaam verrast door de opstelling van de Tweede Kamer. Doordat D66 en PVV alle amendementen steunden, was er bij alle drie amendementen sprake van een redelijk ruime Kamermeerderheid. Verantwoordelijk bestuurder Jeanette van de Ven wijst erop dat het onthoornen en het afknippen van de staarten bij biggen niet voor niks gebeurt. ,,Het heeft een goede reden. Als koeien en geiten horens hebben, kunnen ze elkaar stevig verwonden. Die kans is het grootst bij het bijeendrijven van de dieren voor het melken. Een belaagde koe of geit kan dan moeilijk uitwijken. En als bij biggen de staart blijft groeien, wordt erin gebeten. Dat leidt tot onrust in varkenshokken.”

Hoornloze koeien

De LTO-bestuurder stelt dat de sector al volop werkt aan het afbouwen van fysieke ingrepen. Zo is het snavelkappen bij kippen, om verenpikken en kannibalisme tegen te gaan, zo goed als uitgebannen. In de melkveehouderij wordt volop onderzoek gedaan naar het fokken van hoornloze koeien en in de varkenshouderij denken ze vooral met voeding en afleiding in de hokken het staartbijten te kunnen voorkomen. In de melkgeitenhouderij verloopt het fokken van hoornloze dieren moeizamer, verklaart Van de Ven die zelf geitenboerin is. ,,De praktijk wijst uit dat je de dan kween krijgt, onvruchtbare dieren met de kenmerken van beide geslachten.”

,,In alle sectoren blijven we hoe dan ook zoeken naar verbeteringen”, zo vervolgt Van de Ven. ,,Dierenwelzijn is een maatschappelijke trend die onze aandacht behoeft. Maar als alleen Nederland die dierenwelzijnsmaatregelen op zeer korte termijn moet invoeren, betekent dat een enorme verhoging van onze kostprijs. En bovendien: Zomaar stoppen met ingrepen zorgt voor meer problemen voor het dierenwelzijn dan de ingreep zelf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Men moet kortom beseffen dat we niet in een keer van de vloer op de zolder kunnen te stappen.”

Fokverbod

Ook bij de wens van de Tweede Kamer om fokbeperkingen te kunnen instellen om dierenleed te voorkomen, plaatst LTO grote vraagtekens. ,,Ik zie niet in hoe en wanneer ze dat willen regelen”, verklaart Van de Ven. Dat wanneer zou al op korte termijn ingezet kunnen worden, verklaart Vestering. Volgens het nieuwe Kamerlid voor de de Partij voor de Dieren is de kans groot dat de derogatie voor Nederland vanaf 2022 niet verlengd wordt. Dat betekent dat er minder dierlijke mest uitgereden mag worden op grasland. ,,En dan kun je op de klompen aanvoelen dat er te veel vee zal zijn in Nederland. Dat kun je ondervangen door op korte termijn een fokverbod in stellen voor koeien.”

LTO Nederland heeft haar hoop nu gevestigd op het ,,gezonde verstand” van de Eerste Kamer. De boerenorganisatie heeft in ieder geval steun van demissionair landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). Die heeft de voorstellen van de Partij voor de Dieren sterk ontraden. Ze zouden praktisch niet uitvoerbaar en juridisch onhoudbaar zouden zijn. Van de Ven: ,,Als dat het geval is, dan kan de Eerste Kamer niet instemmen met de aanpassingen. Het is immers haar taak om erop toe te zien dat wetten uitvoerbaar zijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw
Instagram