Kraanschip uit 1930 is nu de modernste uit de vloot van Van der Meulen in Woudsend

De Triton van baggerbedrijf Van der Meulen uit Woudsend stamt uit 1930, maar is toch de modernste van de vloot. Het kraanschip kan volledig op stroom draaien.

De Triton uit 1930 vaart nu hybride.

De Triton uit 1930 vaart nu hybride. FOTO TOM COEHOORN

De Van der Meulens, een vermaard geslacht van skûtsjeschippers, is gestaag begonnen zijn vloot van veertien schepen te verduurzamen. Eerst was De Kraanvogel aan de beurt, een 93 jaar oud schip dat werd voorzien van elektromotoren en generatoren. Dit jaar volgde het drie jaar jongere zusterschip Triton.

Het bagger- en transportbedrijf van Klaas en Mark van der Meulen vaart met omgebouwde vrachtschepen van vaak meer dan vijftig jaar oud, die steeds aan de modernste tijd worden aangepast. Dit jaar investeerde Van der Meulen ,,enkele tonnen’’ in de ombouw van de bijna vijftig meter lange Triton.

Er kwamen elektrische motoren voor de voortstuwing, de boegschroef en de kraan aan boord. Het schip is te klein om de benodigde accu’s te herbergen, vertelt Mark van der Meulen. Daarom zijn er ook een hoofdgenerator en een reservegenerator gekomen. Het hybride schip stoot nu 99 procent minder roet, 16 procent minder CO2 en 98 procent minder stikstof uit.

Waterstof heeft de toekomst

Uiteindelijk zal waterstof wel de energiebron van de toekomst worden, denkt de ondernemer. ,,Mar de wittenskip is noch net sa fier.’’ Boeren blijven zich tegen de verduurzaming van hun sector verzetten, maar uit de baggerbranche weerklinkt veel minder protest. ,,Do kinst der wol tsjin oan skoppe en dat gefjocht oangean, mar dy regeljouwing giet dochs gewoan troch’’, zegt Van der Meulen. ,,Dat witst.’’

Bovendien zijn de baggeraars voor 90 procent afhankelijk van overheidsopdrachten. Steeds vaker worden in het bestek eisen aan de stikstof- en CO2-uitstoot gesteld. De Van der Meulens besloten dan ook niet te wachten op de 1,5 miljoen euro aan subsidie die Den Haag heeft uitgetrokken voor het verduurzamen van de scheepvaart.

Die voortvarendheid betaalt zich al meteen uit. De Triton kon al meteen na voltooiing aan de slag voor een klus bij Zaandam, waar grond moet worden aangebracht bij een polderdijk. De opdrachtgever stelt expliciete eisen aan de uitstoot.

Ombouw zelf gedaan

Het ombouwen van De Triton deden de Van der Meulens zelf. ,,Dat sit in bytsje yn ús bloed’’, legt Mark van der Meulen uit. ,,We ha in eigen werf hjir en we fine it moai wurk. Jo leare der ek fan.’’ Er zal vast een nieuw schip worden aangewezen voor zo’n verduurzamingsslag.

,,Mar we wite natuerlik net hoe’t it op de langere termyn útpakt’’, zegt Van der Meulen. ,,Mei de krisis fan 2008 hold it wurk yn ien kear op. Der kamen gjin opdrachten mear fan de provinsje. Dit is wol in oar soarte fan krisis, mar wy wite net hoe’t it komt.’’

Het in 1965 opgerichte bedrijf heeft al meerdere stormen doorstaan. Er werken nu veertien vaste krachten, aangevuld met een flexibele schil van rond de twintig mensen. Gelukkig weet Van der Meulen zich verzekerd van enkele raamcontracten, zoals het beheer van enkele provinciale baggerdepots en het afvoeren van rioolslib van de Waddeneilanden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaamheid