Korting op inkomenssteun van de elf oormerkweigeraars in Nederland blijft bestaan

De korting op de inkomenssteun van de elf oormerkweigeraars in Nederland blijft bestaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verwierp onlangs het verzoek van de veehouders om in aanmerking te komen voor volledige Europese landbouwsubsidies.

Roan en Renzo krijgen een nieuw onderkomen.

Roan en Renzo krijgen een nieuw onderkomen. Elvira van Maanen

De oormerkverplichting is een randvoorwaarde voor steun, meent het College. ,,De Europese regeling biedt weinig ruimte voor een land om een eigen afweging te maken.’’ De boeren hebben inmiddels contact gezocht met de Kamerfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Teleurgesteld

Biologisch-dynamisch veehouder en oormerkweigeraar Wytze Brandsma uit Bolsward is teleurgesteld. Hij noemt het pure discriminatie dat hij een korting krijgt opgelegd van 20 procent per hectare aan directe inkomenssteun. ,,Wij doen alles om te verduurzamen en werken diervriendelijk. Die korting is een strafmaatregel, die al tien jaar duurt. Dit is gewoon boeren pesten.’’ Brandsma heeft 60 hectare land en dat betekent dat hij jaarlijks zo’n 5.000 a 6.000 euro misloopt. ,,In tien jaar is dat een nieuwe auto.’’

De gewetensbezwaarde boeren weigeren principieel om de gele flapjes in de koeienoren te prikken. Zij vinden dit verminking. De oormerken dienen ter registratie en identificatie. ,,Maar ze scheuren uit, geven infectie en zijn pijnlijk. Met een oormerk verstoor je het zijn van het dier’’, meent Brandsma. Sinds 2015 mogen oormerkweigeraars als registratie gebruikmaken van een foto waarop het kalf en het bijbehorende oormerk staan. Omdat de overheid deze alternatieve identificatie toestaat, zouden de boeren ook aanspraak moeten kunnen maken op inkomenssteun, menen zij.

Speerpunt

De veehouders richten zich nu tot de Kamerfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Brandsma stuurde de laatste een mail. ,,Dierenwelzijn is nu een speerpunt,’’ stelt hij, verwijzend naar de amendementen die de Tweede Kamer onlangs aannam bij de aanpassing van de Wet Dieren. Zo mogen koeien niet meer onthoornd worden en is het couperen van staarten van biggetjes vanaf 2023 verboden. ,,Wij strijden al dertig jaar voor een diervriendelijke registratie. Maar ons pionieren wordt afgestraft. Elke minister beloofde zich voor ons hard te maken, maar er is nog niks veranderd’’, aldus Brandsma. ,,Hopelijk willen politieke partijen nu voor ons opkomen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie