Gaat het koopfonds starters op de woningmarkt helpen? Experts denken van niet: 'Het is symptoombestrijding' | 6 vragen

Een nationaal fonds moet koopstarters een duw in de rug geven op de woningmarkt. Experts hebben daar ernstige twijfels bij: het zorgt louter voor een prijsopdrijvend effect.

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moet starters een duw in de rug geven, maar experts zijn kritisch.

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moet starters een duw in de rug geven, maar experts zijn kritisch. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

De uit Lemmer afkomstige Rabobank-econoom Nic Vrieselaar is het meest uitgesproken over de brief die woonminister Hugo de Jonge deze week naar de Tweede Kamer stuurde . Vrieselaar gebruikt een metafoor om zijn punt te maken: ,,Het is als een stoelendans waar je meer mensen voor uitnodigt zonder dat je stoelen bijzet. Als de muziek dan stopt, heb je nog steeds een probleem. Dit lijkt op de korte termijn sympathiek maar zal de woningmarkt op den duur zieker en zieker maken.’’

Waar hebben we het precies over?