Koeien voor de kennis

Dairy Campus

De Dairy Campus in Leeuwarden gaat deze week officieel van start. De ambitie is om alle nieuwe ontwikkelingen in de melkveehouderij hier te laten beginnen.

Begin 2011 presenteerde landbouwuniversiteit Wageningen en hogeschool Van Hall Larenstein het revolutionaire plan om zowel het praktijk- en innovatieonderzoek als het praktijkonderwijs voor de melkveehouderij onder één dak te brengen. Functies die tot nu toe gescheiden waren.

Een samenvoeging is niet alleen goedkoper, maar ook inspirerender en functioneler, zo is de gedachte. Dit alles met als doel om de melkveehouderij en aanverwante bedrijven naar een hoger plan te tillen wat betreft economisch rendement, milieuprestaties, dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie. ,,Kennis vergaren en verspreiden, daar gaat het hier om’’, zegt manager Kees de Koning. ,,We houden hier geen koeien voor de melk maar voor de kennis.”

Er was Friesland, als veruit grootste melkveehouderijprovincie van Nederland, veel aan gelegen om deze nieuwe Dairy Campus binnen te halen en onder te brengen op het terrein van de toenmalige proefboerderij Nij Bosma Zathe aan de zuidkant van Leeuwarden. De Friese hoofdstad won de slag van Lelystad, mede dankzij een bijdrage van 20 miljoen euro: de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden hebben elk 2,5 miljoen euro toegezegd en het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 15 miljoen euro.

Projectondersteuning

Met dit geld is een belangrijke bijdrage geleverd aan de 9 miljoen euro kostende bouw van de Dairy Campus. Zo is de ontvangstruimte fors uitgebreid met kantoren en onderzoeksfaciliteiten, is er een nieuwe melkstal gekomen en zijn er vijf nieuwe veestallen gebouwd waar, inclusief de bestaande stal, plek is voor 550 koeien en enige honderden stuks jongvee. De oude kalverstal is ingericht voor het Dairy Training Centre. Dit samenwerkingsverband van AB Vakwerk, The Friesian en onderwijsinstelling Aeres verzorgt hier cursussen en trainingen voor studenten, boeren en buitenlanders.

Het resterende geld van Friesland en SNN is tot en met 2022 gereserveerd voor projectondersteuning. Daarmee wordt onderzoek gesubsidieerd dat gedaan wordt in opdracht van de melkveehouderijsector en aanverwante bedrijven. Bijvoorbeeld een leverancier van mestroostervloeren die laat onderzoeken wat zijn product betekent voor de uitstoot van ammoniak. Na 2022 moet de DairyCampus op eigen benen staan.

Nieuwe stal

In eerste instantie zou er een grote nieuwe stal verrijzen, maar op advies van de onderzoekers en op uitdrukkelijk verzoek van het nabijgelegen dorp Boksum, dat horizonvervuiling vreesde, is gekozen voor meerdere kleinere en lagere stallen. Zo zijn er nu stallen die ingericht zijn voor onderzoek naar milieu-aspecten, voeding, huisvesting en droogstaande koeien (koeien die geen melk produceren en bijna afkalven).

De Dairy Campus wordt de vaste werkplek voor achttien mensen in eigen dienst en acht medewerkers van het DTC. Daarnaast zijn er flex-werkplekken voor de onderzoekers van Wageningen.

Is nu alles klaar? Nee, nog niet. De Dairy Campus zoekt nog naarstig naar extra land in de directe omgeving. Om voor de veestapel voldoende ruwvoer van eigen land te halen, is ruim 300 hectare nodig. De Campus beschikt over 230 hectare: 100 hectare is in eigendom en 130 hectare wordt gepacht van Leeuwarden. ,,Daarnaast beschikken we nog over 130 hectare bij Lelystad”, verklaart De Koning. ,,Maar dat is natuurlijk niet ideaal. Het streven is om nog zo’n 100 hectare te vinden in Leeuwarden en omgeving.”

Nieuws

Meest gelezen