Knot waarschuwt voor nieuwe onzekerheid door tweede coronagolf

Knot waarschuwt voor nieuwe onzekerheid door tweede coronagolf ANP

De tweede golf aan coronabesmettingen zorgt voor hernieuwde onzekerheid voor de Nederlandse economie en het financiële stelsel, waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens hem is het daarom van het grootste belang dat banken hun kredietkraan open kunnen houden en de overheid alles op alles zet om het virus te bestrijden. Ook moet er in zijn ogen niet te vroeg worden begonnen met het afbouwen van de coronasteun aan het bedrijfsleven.

Economisch gezien is het grootste risico dat de huidige economische crisis omslaat in een financiële crisis, geeft Knot aan. Daarmee doelt hij op een situatie waarin banken zich zorgen moeten maken over de eigen financiële positie. Vooralsnog is hiervan geen sprake. Door de flinke buffers die ze afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen ze wel tegen een stootje.

Maar de banken kunnen geraakt worden door oplopende faillissementen en kredietverliezen als de tijdelijke steunregelingen aflopen. "Op dit moment zijn de kosten van stoppen met de coronasteun nog groter dan van doorgaan", stelt Knot, die vindt dat Nederland zich best tijdelijk een hogere staatsschuld kan permitteren.

Tevredenheid

De baas van DNB spreekt tevens zijn tevredenheid uit over het besluit van het kabinet om nog tot halverwege volgend jaar door te gaan met de NOW-steun. Die derde NOW-regeling is weliswaar iets minder riant dan de steun aan het begin van de crisis, maar dat is volgens Knot geen probleem. Het is ook goed om een voorzichtige prikkel in te bouwen, vindt hij. Dit kan de allerzwakste bedrijven dwingen om alvast na te denken over de eigen levensvatbaarheid. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, handhaaft DNB zelf voorlopig de eerder dit jaar ingestelde lagere buffereisen voor banken.

Mensen moeten volgens Knot ook niet denken dat er een onderscheid bestaat tussen wat goed is voor de volksgezondheid en goed is voor de economie. Ook zonder beperkende coronamaatregelen van de overheid zou de economie schade ondervinden, en de economie is er op zijn beurt bij gebaat dat de hele coronaperiode snel voorbij is. "Natuurlijk zou ik als ik kan kiezen, gaan voor maatregelen die zo min mogelijk economische impact hebben, maar dat is niet mijn expertise."

Aan precieze inschattingen voor de economische groei of de hoeveelheid bedrijven die het niet redden, wilde Knot zich niet wagen. Wel heeft hij de indruk dat de krimp dit jaar waarschijnlijk iets minder sterk zal uitpakken dan het basisscenario dat DNB in juni publiceerde. Daarbij werd uitgegaan van 6,4 procent krimp in 2020. Het Centraal Planbureau (CPB) is in september al met de iets minder sombere raming van 5 procent krimp gekomen.

Nieuws

menu