Hoe trek je klanten als het woningaanbod laag is? Makelaar Sjoerd Bijstra uit Tjerkgaast is creatief en koopt een verhuiswagen

Zodra je een jaar geleden een huis te koop zette, kwamen er binnen een paar tellen zwermen potentiële kopers op af. Nu is dat anders. Makelaars moeten knokken voor hun portefeuille.

Janneke van Akker van Makelaardij Bijstra bij de aangeschafte verhuiswagen. Op de wagen is haar man en makelaar Sjoerd Bijstra te zien.

Janneke van Akker van Makelaardij Bijstra bij de aangeschafte verhuiswagen. Op de wagen is haar man en makelaar Sjoerd Bijstra te zien. Foto: Marco Keyzer

Zonder een goede buffer was het een lastig verhaal geworden, erkent VBO-makelaar Sjoerd Bijstra. Samen met zijn vrouw Janneke van Akker bestiert hij makelaardij Bijstra in Tjerkgaast.

In 2008 begon Bijstra met ondernemen, in crisistijd dus. Hij moest er toen flink aan trekken om huizen te verkopen, maar dat ging op zich prima. Het verschil met toen - en dat is in het zuidwesten van Friesland al tijden zichtbaar - is dat er veel minder woningen te koop worden gezet. En als je amper iets in de portefeuille hebt, kun je ook niets verkopen en dus ook minder geld verdienen. Bijstra spreekt van een vacuüm.

Geen 30 maar 2-3 woningen

Een gezonde portefeuille behelst ongeveer dertig woningen, schetst de makelaar. Hij heeft er nu telkens maar twee of drie tegelijk en dat wordt nauwelijks aangevuld. ,,Minsken tinke altyd dat wy bulten mei jild fertsjinje mar dat falt wol ta’’, zegt Bijstra. ,,Yn de drokke tiid, doe’t der tritich minsken op in hûs ôfkamen, hienen wy der ek in soad wurk fan. Mar lykas oare ûndernimmers moatte wy ek gewoan sparje en rekken hâlde mei oare tiden, om de minne jierren op te fangen.’’