Klaas Fokkinga: 'Wy moatte echt oan de bak'

Gedeputeerde Klaas Fokkinga heeft het stikstofdossier nog maar kort onder zijn hoede, maar lang genoeg om twee conclusies te trekken: de situatie van de natuur is zorgelijk en het kabinet trekt veel te weinig geld uit om de landbouw te begeleiden naar een rendabele bedrijfsvoering met minder stikstof. 

FOTO

FOTO JAN SPOELSTRA

En dan ineens staat vrijwel dagelijks de dienstauto van de provincie voor je woning in Nes (NEF). Het overkwam Klaas Fokkinga (66), sinds januari gedeputeerde van de provincie Fryslân. Hij had in 2016 een punt gezet achter zijn carrière als directeur en bestuurder in het protestants-christelijk onderwijs en was nadien nog vier jaar Statenlid geweest voor de FNP. Voor de verkiezingen in het voorjaar van 2019 had hij al kenbaar gemaakt niet meer in te zijn voor een nieuwe termijn. Alle tijd voor vrouw, kinderen (drie) en kleinkinderen (vier).

Dringend beroep van FNP-bestuur

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu