De kantorenmarkt in Friesland komt moeizaam in beweging. Verduurzaming kan daarbij helpen, zegt NVM

Het aanbod van kantoren in Friesland is toegenomen maar de markt komt weinig in beweging, constateert makelaarsvereniging NVM.

Het voormalige kantoor van UWV aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden staat al tijden op de markt. Foto: Funda

Het voormalige kantoor van UWV aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden staat al tijden op de markt. Foto: Funda

Het afgelopen jaar waren er 15 procent minder verkopen of verhuren van kantoorruimte, in lijn met het landelijk gemiddelde. De meeste vierkante meters werden in Heerenveen verkocht of verhuurd, gevolgd door Leeuwarden en Smallingerland. Leeuwarden blijft al jaren achter op de omvang van de markt.

De daling komt met name door een terugval in het eerste kwartaal van dit jaar, veroorzaakt doordat grotere organisaties nauwelijks nieuwe kantoorruimte in gebruik nemen. Sinds corona werken we veel meer thuis en met name grote bedrijven houden dit in stand. In het mkb is dit anders. ,,Voor kleine organisaties, gericht op groei en innovatie, heeft het kantoor daarentegen nog altijd een belangrijke rol: voor verbinding, ontmoeting en creativiteit’’, zegt Sander Heidinga, voorzitter NVM Business.