Kaasmaker de Fryske uit Lemmer en Vogelbescherming maken samen werk van meer zuivel in het supermarktschap die goed is voor weidevogels

Catharinus Wierda, oprichter van kaasmaker de Fryske.

Catharinus Wierda, oprichter van kaasmaker de Fryske. Foto: Marjan Schmit Visser

Kaasmaker De Fryske uit Lemmer en de Vogelbescherming willen samen het aanbod van vogelvriendelijke zuivel in de supermarkt stimuleren. Nu is dat er nauwelijks.

Vogelvriendelijke zuivel is zuivel die is geproduceerd op boerderijen waar rekening wordt gehouden met de weidevogels op het land. Het gaat om koeien die grazen in een landschap van gevarieerde, kruidenrijke plasdras-graslanden waarin bloemen, insecten en vogels floreren.