Jaren herstel nodig voor industrie Rotterdamse haven

Jaren herstel nodig voor industrie Rotterdamse haven ANP

De impact van de coronacrisis op de Rotterdamse haven is "ongekend hoog" en zal vooral impact hebben op de industrie van de haven. De overslag kan snel herstellen, maar de industrie heeft zeker vijf tot zeven jaar nodig. Vooral bestaande trends, zoals de energietransitie en de omschakeling naar de circulaire economie, digitalisering en herstructurering van bevoorradingsketens, hebben nu last van de coronacrisis.

Dat staat in de uitkomst van een quickscan van het onderzoekscentrum voor transport en handel van de Erasmus Universiteit in opdracht van SmartPort en in samenwerking met onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en brandstoffenopslagbedrijf Vopak.

In de eerste helft van dit jaar daalde de overslag in de haven met meer dan 9 procent als gevolg van de coronacrisis. De totale overslag kwam in de afgelopen zes maanden uit op 218,9 miljoen ton. Vooral kolen, ertsen en diverse olieproducten werden minder overgeslagen omdat de industrie door de pandemie deels tot stilstand kwam. In het eerste kwartaal van dit jaar waarschuwde het havenbedrijf al dat de overslag in heel 2020 mogelijk tot 20 procent zou kunnen terugvallen.

Digitalisering

Het onderzoek verwacht door de wereldwijde economische omstandigheden structureel lagere volumes van goederenstromen door de haven. Geopolitieke spanningen kunnen dit verergeren. China blijft een dominante speler. Er komen ook minder ingewikkelde en kortere ketens. Transport over zee zal verder afvlakken.

Digitalisering in bevoorrading wordt belangrijker, waarbij automatisering en robotisering "bij uitstek hun waarde tonen bij heftige verstoringen zoals deze pandemie", aldus het onderzoek. Maar bedrijven zullen wachten met investeren en duurzaamheid. Dat zet de energietransitie "structureel" op een aantal jaren achterstand. Ook zal moeten blijken of de beloofde overheidsinvesteringen in herstel en verduurzaming wel voldoende bijdragen aan de concurrentiepositie van Rotterdam.

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu