Jan Bles woonde en werkte in vele landen voor FrieslandCampina: 'Het is vast te stellen dat melk veel te goedkoop is'

Hij woonde en werkte in vele buitenlanden waar FrieslandCampina en haar voorgangers actief waren en zijn. Sinds dit voorjaar richt de 60-jarige Jan Bles zich meer op zijn ‘boergondische’ restaurant en ontmoetingsplek Omke Jan in Woudsend om van daaruit te pleiten voor het grote belang en de rijkdom van melk.

Jan Bles heeft voor FrieslandCampina zaken gedaan in de hele wereld.

Jan Bles heeft voor FrieslandCampina zaken gedaan in de hele wereld. FOTO NIELS DE VRIES

,,Waarschijnlijk stond bij mijn geboorte al ‘molke’ op mijn voorhoofd geschreven’’, zegt Bles. ,,Mijn hele leven staat in het teken van melk. Mijn pake was boer en heit was directeur bij Frico. Wij verhuisden veel en woonden altijd in het huis naast de zuivelfabriek. Ik vond en vind het geweldig, die hele dynamiek rond boer, melkverwerking en verkoop.”

'Mijn hele leven staat in het teken van melk'

Nieuws

menu