In de meeste gemeenten in Friesland zijn het afgelopen jaar winkels verdwenen. Hoe zit dat bij jou? Bekijk het hier

Het aantal fysieke winkels in Friesland is het laatste jaar in tien van de achttien gemeenten afgenomen. Relatief de meeste winkels verdwenen op Terschelling.

De Schoolstraat in Burgum.

De Schoolstraat in Burgum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Op het Waddeneiland constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 januari van dit jaar een daling van 8,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op Ameland (3,9 procent) en Schiermonnikoog (6,7 procent) kwamen er juist winkels bij. Vlieland kende geen veranderingen in het totaalaantal winkels.

De cijfers over de eilanden moeten altijd in perspectief worden gezien, omdat er veel minder winkels aanwezig zijn dan in de gemeenten op het vasteland. Daar vielen de hardste klappen in Dantumadiel en Waadhoeke (een afname van bijna 6 procent). Ook de grootste winkelgemeente, Leeuwarden, ontkwam niet aan een daling: 3,5 procent.