Hoeveel euro’s leveren de 89 windmolens in het IJsselmeer op? Tientallen miljoenen, ieder jaar opnieuw

Wat de aanleg van Windpark Fryslân kost, is bekend (850 miljoen euro). Maar hoeveel euro’s leveren de 89 windmolens in het IJsselmeer op?

Foto Windpark Fryslân

Foto Windpark Fryslân

De elektriciteitsproductie begint zoetjesaan op stoom te komen. Negen windmolens zijn nu in bedrijf, vertelde de parkmanager donderdag tijdens een persconferentie op het IJsselmeer. Tot nu toe hebben deze negen 2 tot 3 Gigawattuur bij elkaar gemaald. Maar als komende herfst alle 89 molens draaien, zal de stroomopbrengst oplopen naar ongeveer 1500 Gigawattuur per jaar.

Als winnaar van de aanbesteding gaat energiebedrijf Eneco alle elektriciteit de komende vijftien jaar aan de man brengen. Voor welke prijs, dat bepaalt de markt. En die is grillig.

Schommelingen zijn enorm

,,Op dit moment ligt de marktprijs op ongeveer 55 euro per Megawattuur. Dat is hoog. Een jaar geleden was het ongeveer 30 euro’’, aldus Karolien Nijhuis, contractmanager bij de handelstak van Eneco.

In het eerste geval zou Eneco ruim 82 miljoen euro per jaar ontvangen en in het tweede 45 miljoen euro. ,,Dan hebben we het puur over de marktwaarde’’, tekent Nijhuis aan. ,,Het zegt niets over wat wij er uiteindelijk aan overhouden.’’

Profijt

Voor Windpark Fryslân Beheer is de marktwaarde een interessant gegeven. Als leverancier van de windstroom profiteert ze namelijk een beetje mee bij hoge stroomprijzen, en lijdt ze een beetje mee bij lage. ,,Als de stroomprijs hoger is, betaalt Eneco ons meer’’, aldus parkdirecteur Anne de Groot zonder details prijs te geven.

Per saldo zal het effect echter meevallen, zegt hij ook. ,,Als we minder van Eneco krijgen, krijgen we meer Sde-subsidie. En andersom. Maar er zit wel een maximum op.’’ Het maximum van deze rijkssubsidie is vastgesteld op 1,51 miljard euro.

Lichtgrijs

De opbrengst gaat naar de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Fryslân (15 procent) en families De Groot en Meulendijks, akkerbouwers te Creil (85 procent). Zij schuiven jaarlijks ongeveer 720.000 euro door naar de kustbewoners. Die zaten immers niet te wachten op de turbines. Het park is trouwens zo onopvallend mogelijk is gemaakt door alle turbines te schilderen in de kleur van het meest voorkomende weertype, lichtgrijs (voor de liefhebber: RAL7035).

Profijt trekt ook de gemeente Súdwest-Fryslân, die aanklopt voor onroerendezaakbelasting (OZB). ,,We hebben nog geen aanslag gehad, dus ik weet niet wat het precies gaat worden’’, aldus De Groot.

Afgaand op het richtsnoer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de gemeente over een periode van 15 jaar zicht op ruw geschat 15 miljoen euro aan inkomsten. Die trouwens d oor het rijk worden afgeroomd door een lagere algemene uitkering. Súdwest ontving al wel 1,2 miljoen euro aan bouwleges.

Heineken en Thialf

Eneco, dat ook eigen windparken in de Noordzee exploiteert, heeft inmiddels contracten afgesloten met onder meer brouwer Heineken en ijsstadion Thialf voor de afname groene stroom van Windpark Fryslân. Althans in naam: de geleverde stroom draagt uiteraard geen stickertje en kan ook een andere herkomst hebben.

Elektriciteit telt als ‘groen’ als de leverancier er een Garantie van Oorsprong voor heeft. Eén garantie garandeert dat ergens in Europa 1000 kilowattuur uit een duurzame energiebron is opgewekt. Binnenkort richt Eneco haar verkoopcampagne ook op Friese burgers. De kans dat zij ook echt elektriciteit uit het IJsselmeer krijgen is reëel omdat de stroom via Friesland naar het landelijke net gevoerd wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Windenergie
Duurzame energie