Het versnelde vertrek van de nerts

Nertsenhouderijen hebben veel weg van een intensive care. Het personeel draagt er sinds een aantal weken handschoenen, medische mondkapjes en spatschermen en de pelsdieren worden wekelijks getest op antistoffen. Dit alles met als doel om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot nu toe zonder veel succes.

Het is te hopen dat de stoppersregeling voor de nertsenhouderij ook daadwerkelijk fatsoenlijk is, zodat deze fout uit het verleden alsnog rechtgezet kan worden.

Het is te hopen dat de stoppersregeling voor de nertsenhouderij ook daadwerkelijk fatsoenlijk is, zodat deze fout uit het verleden alsnog rechtgezet kan worden. ANP

Sinds de invoering van de maatregelen op 10 juli, is het gevreesde virus toch opgedoken op twee nertsenhouderijen. Daarmee zijn nu 27 van de in totaal 130 bedrijven besmet.

Nertsenhouderijen hebben veel weg van een intensive care. Het personeel draagt er sinds een aantal weken handschoenen, medische mondkapjes en spatschermen en de pelsdieren worden wekelijks getest op antistoffen. Dit alles met als doel om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot nu toe zonder veel succes. Sinds de invoering van de maatregelen op 10 juli, is het gevreesde virus toch opgedoken op twee nertsenhouderijen. Daarmee zijn nu 27 van de in totaal 130 bedrijven besmet.

Het kabinet wil vooralsnog niet overgaan tot een preventieve ruiming van alle nertsenboerderijen. Dat scenario wordt medio deze maand besproken, mochten de nieuwe hygiëneregels dan nog niet het gewenste resultaat hebben, zo hebben de landbouwminister Carola Schouten en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de Tweede Kamer laten weten. Dit tot ergernis van de Veiligheidsregio Oost-Brabant, dat Den Haag oproept om wel over te gaan tot het doden van alle nertsen. Oost-Brabant is het epicentrum van deze bedrijfstak in Nederland en van de besmette bedrijven. De wetenschap dat nerts en mens elkaar kunnen besmetten zonder dat duidelijk is wat de bron van de besmetting is, geeft bij veel inwoners in de regio een gevoel van onveiligheid, stelt John Jorritsma, regiovoorzitter en burgemeester van Eindhoven.

Tegelijkertijd werkt het kabinet ook aan een fatsoenlijke stoppersregeling voor de sector, daarmee gehoor gevend aan een motie van de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Laura Bromet (GroenLinks). Schouten hoopt deze regeling eind augustus te presenteren.

Het zou voor alle partijen winst zijn als er versneld een einde komt aan deze bedrijfstak in Nederland. Voor de omwonenden, omdat de vrezen voor de volksgezondheid. Voor de dierenbeschermers, omdat zij de nertsenhouderij de ergste schandvlek vinden van de Nederlandse veehouderij. En voor de nertsenhouders. Zij weten al vele jaren dat het op 1 januari 2024 sowieso over en uit is met de bedrijfstak in Nederland.

Sindsdien maken ze onderdeel uit van een sterfhuisconstructie en overheersen wrok en frustratie. Te meer omdat een meerderheid in politiek Den Haag een compensatie voor de gedwongen bedrijfsbeëindiging niet nodig achtte. Nertsenhouders hadden immers een fortuin verdiend met hun bontproducten. En het betrof een kleine en toch al niet populaire groep ondernemers, maar daar werd niet hardop gezegd.

Hoe verderfelijk men het houden van nertsen in kooien ook mag vinden, het fokken van deze dieren is niet illegaal en van gedogen is evenmin sprake. De bedrijven werken met legale vergunningen afgegeven door overheden in een rechtstaat. Aan het besluit van 2012 had een goede uitkoopregeling gekoppeld moeten worden.

Het is te hopen dat de stoppersregeling voor de nertsenhouderij ook daadwerkelijk fatsoenlijk is, zodat deze fout uit het verleden alsnog rechtgezet kan worden.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Commentaar