Grote onzekerheid over prijs pootaardappelen

Vanwege de onzekere marktsituatie durft HZPC nog geen enkele indicatie te geven over de opbrengstprijs van pootaardappelen.

De pootaardappelen gaan de grond in.

De pootaardappelen gaan de grond in. FOTO NIELS DE VRIES

HZPC-telers ontvingen over de oogst van 2019 gemiddeld 38 cent per kilo poters. Duidelijk is wel dat het prijsniveau van de oogst van 2020 lager zal uitvallen. De vraag is vooral: hoeveel lager?

Normaliter komt het aardappelhandelshuis in Joure in de winter met een eerste ruwe indicatie. ,,Maar daar durven we ons nu niet aan te wagen”, verklaart algemeen directeur Gerard Backx. Voor veel akkerbouwers in Noord-Friesland en Noordwest-Groningen vormt de pootaardappel veruit het belangrijkste gewas.

Belangrijke importlanden

Volgens de HZPC-topman is de onzekerheid een gevolg van de moeizame besluitvorming in belangrijke importlanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Door de coronacrisis kampen die met valutaproblemen. Er wordt nog volop gediscussieerd over de vraag hoeveel tonnen pootaardappelen ze minder zullen afnemen. Algerije, een van de belangrijkste afnemers van Nederlands pootgoed, heeft al een knoop doorgehakt en zal de invoer met de helft reduceren. ,,De vraag is echter of ze dat standpunt kunnen volhouden”, stelt Backx. ,,Er zal wel gegeten moeten worden.”

Ook is nog niet duidelijk hoeveel pootaardappelen de fritesfabrikanten in Nederland en België zullen afnemen. Deze bedrijven kampen nog met ruime voorraden vanwege de lockdowns in de horeca vorig jaar. Daar komt de aanhoudende onzekere situatie voor deze sector nog bij. De grote vraag is in hoeverre cafés, restaurants en hotels ook dit jaar nog beperkingen krijgen opgelegd. Begin maart hoopt HZPC zijn telers meer duidelijkheid te verschaffen. Dan komt het Friese aardappelhandelshuis met de prognoseprijs.

Door de brexit heeft HZPC op de Europese markt in ieder geval een concurrent minder. Europa accepteert vanwege fytosanitaire redenen geen pootgoed uit derde landen en dat geldt sinds 1 januari ook voor de sterk op de export leunende Schotse pootgoedsector. In Europa hadden Schotten vooral sterke marktposities in Spanje en Portugal.

'Ik vermoed dat per saldo de vraag naar onze poters redelijk gelijk blijft'

Backx wijst erop dat tegenover dit voordeel ook een nadeel staat. ,,De brexit zal onze markttoegang tot het Verenigd Koninkrijk bemoeilijken en de Schotten zullen gestimuleerd worden om meer voor de eigen markt te telen. Ik vermoed dat per saldo de vraag naar onze poters redelijk gelijk blijft.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie