Grondgebonden boeren bij provincie: onze bedrijfsvoering staat garant voor stikstofreductie. 'Demonstrearje mei trekkers leit ús net'

Volgens Netwerk Grondig is hun grondgebonden manier van boeren een waardig alternatief voor dure stalaanpassingen om de stikstofuitstoot te beperken.

Hantsje Andela van Netwerk Grondig presenteert in het bijzijn van 'Bertha 40' onderzoek aan gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP). Daarin staat dat met een grondgebonden manier van boeren veel stikstof is te reduceren en een goede boterham is te verdienen.

Hantsje Andela van Netwerk Grondig presenteert in het bijzijn van 'Bertha 40' onderzoek aan gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP). Daarin staat dat met een grondgebonden manier van boeren veel stikstof is te reduceren en een goede boterham is te verdienen. Foto Hoge Noorden/JACOB VAN ESSEN

Ze kwamen niet op tractoren met zwaailichten naar het provinciehuis, maar met een petitie op een presenteerblaadje. ,,Demonstrearje mei trekkers, nee dat leit ús net. Wy wurkje leaver oan perspektyf”, zegt bestuurslid Hantsje Andela van Netwerk Grondig.

Vacatures

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

TIG lasser

Mubo Metaal bv

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Nieuws

menu