Goed land voor de boer en het dorp: hoe Akkrumer Goedland met een landgoed werkt aan nieuwe verdienmodellen in het veenweidegebied

Het waterpeil in de veenweidegebieden zal omhoog moeten om uitstoot van CO2 en verzilting van het grondwater tegen te gaan. Maar wat betekent dat voor het verdienmodel van de boer? In Akkrum denken ze het antwoord te hebben gevonden in de vorm van een landgoed.

Projectleider Albert van Zadelhoff op het land van de familie Jongbloed waar landgoed het Akkrumer Goedland moet komen als het waterpeil omhooggaat.  ,,Nije modellen moatte wol foarearst de boer perspektyf jaan.’’

Projectleider Albert van Zadelhoff op het land van de familie Jongbloed waar landgoed het Akkrumer Goedland moet komen als het waterpeil omhooggaat. ,,Nije modellen moatte wol foarearst de boer perspektyf jaan.’’  Foto: Simon Bleeker

,,Der is gjin alternatyf’’, zegt Albert van Zadelhoff over de oplossing van het veenweidedossier. ,,It wetterpeil moat omheech. We kinne it wetter net fuort pompen bliuwe.’’