Goed jaar voor Koopmans in Leeuwarden: winst en omzet stijgen met dubbele cijfers

26-04-2016 Leeuwarden Leeuwarder Courant/LC Koopmans Meel aan de Kanaalweg ©foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf Foto: Jaap Schaaf

Royal Koopmans in Leeuwarden kan terug zien op een goed 2019: zowel de omzet als de winst nam toe met dubbele cijfers.

De omzet kwam uit op 80,1 miljoen euro tegen 71,7 miljoen euro in 2018. Dat is een toename van 12 procent. De winst steeg met 10 procent tot 1,65 miljoen euro.

Ook het personeelsbestand zat in de lift. Vorig jaar stonden 133 medewerkers op de loonlijst. In 2018 waren dat er 124 en 118 in 2017. Het bedrijf spreekt in het jaarverslag van een uitzonderlijk goed jaar voor voor de business unit Meel en wederom een goed jaar bij de business unit Foodcoatings.

De directie van het Leeuwarder bedrijf wil desgevraagd geen nadere toelichting geven. Duidelijk is wel dat het vier jaar geleden opgerichte innovatiecentrum KIEM (Koopmans Innovatie Expertise Molenaarschap) zijn vruchten begint af te werpen. Samen met of in opdracht van klanten ontwikkelt Koopmans er nieuwe producten op het gebied van met name foodcoatings en ingredienten op basis van graan voor soepen, sauzen en vleesvervangers.

Hoewel de afzet van Koopmans in de eerste vier maanden van het jaar geen terugval liet zien, acht de raad van commissarissen het niet verstandig om dit jaar dividend uit te keren aan de aandeelhouders. ,,Er zijn tal van onzekerheden die de beschikbaarheid van grondstoffen of de voortgang van de productie kunnen verstoren. Zelfs bij een relatief optimistisch scenario is de mogelijke impact op het resultaat en de cashpositie significant te noemen.” Mocht echter in de loop van het jaar blijken dat de resultaten toch ruimte bieden voor een dividenduitkering, dan volgt een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.

Vacatures

Magazijnmedewerker (m/v)

Bijl & de Jong Emmeloord b.v.

Praktijkmanager

Huisartsenpraktijk Poseidon

Bijzonder hoogleraar en Senior onderzoeker

CMO STAMM

Nieuws

menu