Geitenboer moet alle bokjes afmesten voor toekomstbestendige melkgeitenhouderij

Melkgeitenhouders moeten vanaf 2025 al hun bokjes afmesten voor humane consumptie. Dat willen de vakgroep Geitenhouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie.

Restaurant Tandjong Priok in Arum was tot zijn sluiting in 2017 een belangrijke promoter van het bokkenvlees.

Restaurant Tandjong Priok in Arum was tot zijn sluiting in 2017 een belangrijke promoter van het bokkenvlees. Foto LC

De organisaties denken daarmee een extra stap te kunnen zetten naar een gewaardeerde en toekomstbestendige melkgeitenhouderij in Nederland. Het doel moet ondergebracht worden in het ketenkwaliteitsysteem ‘Kwaligeit. Zuivelfabrieken kunnen de melk dan weren van boeren die zich niet houden aan de nieuwe regel. Geitenboeren kunnen tijdens regiobijeenkomsten op 30 augustus, 1 september en 6 september hun zegje doen over het plan.

Slachtrijp na vier weken

Nieuws

menu