Fryslân stelt handel in stikstofrechten nog even uit

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga. Foto: Jacob van Essen

Gedeputeerde Staten van Fryslân nemen vooralsnog geen besluit over extern salderen, oftewel de handel in stikstofrechten tussen een stoppende veehouderij en andere bedrijven.

Gedeputeerde Staten van Fryslân nemen vooralsnog geen besluit over extern salderen, oftewel de handel in stikstofrechten tussen een stoppende veehouderij en andere bedrijven.’

Bij dergelijke transacties wordt 30 procent van de stikstofrechten afgeroomd. Die aanpak moet leiden tot een vermindering van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden.

Provincies zijn bevoegd om eigen spelregels te maken bij extern salderen. De verwachting was dat de Fryslân die deze maand bekend zou maken waardoor de handel in stikstofrechten zou kunnen beginnen.

GS Fryslân vindt dat de tijd er nog niet rijp voor is. Het wijst erop dat de Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer. Dat leidt mogelijk tot aanpassingen bij het extern salderen. De verwachting is dat de Stikstofwet voor het Kerstreces behandeld wordt. Daarnaast moeten de provincies ook nog besluiten over de opzet van het stikstofregistratiesysteem. Dit systeem is nodig voor een administratie van de stikstofruimte in de provincies.

Extern salderen ligt gevoelig. De landbouw vreest dat kapitaalkrachtige industriële en bouwbedrijven de stikstofrechten van veehouders opkopen.

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) praat de Friese Staten woensdagmiddag bij over het besluit. Een deel van de provincies heeft inmiddels overigens al wel het extern salderen mogelijk gemaakt. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Gelderland, Flevoland en Overijssel.

LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra is tevreden met het GS-besluit. ,,Dit is wol de goede folchoarder.” Ook een goed stikstofregistratiesysteem is volgens hem een harde voorwaarde. ,,Oars witst ek net wêrst bedarrest.’‘

Regiomanager Sander Wubbolts van Bouwend Nederland regio Noord stelt dat zorgvuldigheid voorop staat, maar dat de bouwsector toch wel hoopt dat het extern salderen dit jaar nog open gesteld wordt. ,,Niemand heeft er baat bij als bepaalde bouwprojecten in de wacht gezet moeten worden.” Volgens Wubbolts zal van een totale uitverkoop van het platteland echt geen sprake zijn. ,,Dat wijst de praktijk in Limburg ook uit. Neemt niet weg dat de bouw graag de mogelijkheid wil hebben om gebruik te kunnen maken van extern salderen.” Wubbolts spreekt onderhand van een ongelijk speelveld. ,,In bijvoorbeeld Overijssel of Brabant hebben bouwers zodoende meer mogelijkheden dan in Friesland.” Wubbolts benadrukt dat daarnaast extern salderen een oplossing is voor de korte termijn. ,,Uiteindelijk zal er ook een structurele vermindering van de stikstofuitstoot moeten komen.”

Vacatures

Enthousiaste Magazijn Medewerkers

Motor-Parts Nederland

Meewerkend voorman/hovenier (m/v)

Gemeente De Wolden Hoogeveen

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

Nieuws

menu