FrieslandCampina heet nieuwe boeren weer welkom

FrieslandCampina verwelkomt nieuwe melkveehouders en biedt de bestaande leden de mogelijkheid om hun melkproductie uit te breiden.

De zuivelfabriek van FrieslandCampina in Workum.

De zuivelfabriek van FrieslandCampina in Workum. FOTO NIELS DE VRIES

Voorzitter Sybren Attema uit Heeg maakte dat dinsdag bekend op de ledenraadvergadering. Volgens Attema wil het zuivelconcern zijn schaalgrootte in de melkverwerking behouden. ,,Schaalgrootte is nodig om een speler te kunnen blijven op de wereldmarkt en om te kunnen blijven investeren. Daarom kan het melkvolume van bestaande leden-melkveebedrijven groeien en kunnen nieuwe leden tot onze zuivelcoöperatie toetreden.” FrieslandCampina heeft in Friesland zuivelfabrieken in Workum, Leeuwarden en Gerkesklooster.

Uitwerken ledenaannamebeleid