FrieslandCampina breidt kaasfabriek Workum fors uit met nieuwe losplaats voor melkwagens

De kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum wordt uitgebreid. Een nieuwe losplaats voor melkwagens is nodig om aan de groeiende vraag naar verschillende soorten melk te voldoen.

De kaasfabriek in Workum.

De kaasfabriek in Workum. Foto: Niels de Vries

De kaasfabriek op het industrieterrein van Workum groeit uit haar jasje. FrieslandCampina verwerkt in de fabriek steeds meer verschillende soorten melk, maar kan de melk op de huidige ontvangstlocatie niet goed scheiden. Veel opties om flink uit te breiden zijn er niet. Het terrein zit ingeklemd tussen water en wegen.

De kaasfabriek heeft nu toch ruimte gevonden aan de oostkant van de fabriek. Aan de overkant van de Horsa, een water dat pal langs de fabriek loopt, is FrieslandCampina voornemens een nieuwe ontvangstlocatie voor melkwagens bouwen.

Het aangekochte weiland zal worden geasfalteerd, om de tientallen melkwagens per dag te kunnen ontvangen. Het terrein krijgt aansluiting op de Parallelwei, de weg langs het spoor die Workum en It Heidenskip met elkaar verbindt. De melkwagens hoeven in de toekomst geen rondje meer te rijden over het terrein van de fabriek, maar kunnen rechtstreeks naar de nieuwe locatie rijden.

Melkbrug over water

Op het stuk weiland, waar vorige maand nog een iepenloftspul van stichting De Paupers werd gehouden, komen tien losplaatsen voor melkwagens. Over de losplaatsen komt een leidingbrug, die de melk transporteert naar opslagtanks. Volgens tekeningen die FrieslandCampina heeft ingeleverd bij de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân gaat het om tien tanks met ieder een hoogte van 22 meter. Daarmee worden de tanks niet hoger dan de al bestaande tanks van de fabriek, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina. Een leidingbrug en een voetgangersbrug over de Horsa verbinden de tanks met de fabriek, waar de melk verder verwerkt wordt. De brug zal 10 meter boven het water uitsteken.

De kaasfabriek verwerkt steeds meer verschillende soorten melk, motiveert woordvoerder Ter Avest de bouwplannen. Het gaat onder meer om VLOG-melk, On the Way to PlanetProof en weidemelk. ,,Met deze nieuwe melkontvangst voor verschillende melkstromen zijn we straks flexibeler en kunnen beter en sneller inspelen op veranderingen in de marktvraag.’’

De productie wordt niet opgeschroefd. Dat betekent ook dat het aantal verkeersbewegingen niet zal toenemen. De melkwagens rijden alleen een andere route.

Apart fietspad om fietsers te bechermen

Omdat de route langs het treinstation van Workum loopt en over een belangrijke doorgaande weg naar It Heidenskip gaat, komt er tussen het spoor en de Parallelwei een vrijliggend fietspad. Dat wordt vanaf de Spoardyk verlengd en voor de fietsenstalling van het treinstation gelegd. De halte voor de buurtbus en de parkeerplekken voor het halen en brengen van treinreizigers worden iets verlegd om ruimte te maken voor het fietspad.

FrieslandCampina en Súdwest hebben afgesproken dat de zuivelreus alle kosten voor de aanleg van de infrastructuur, dus ook die van het fietspad, betaalt. Ook zal het bedrijf nieuwe bomen planten langs het fietspad. Voor de opritten naar het terrein moeten bomen verdwijnen.

Het college van b. en w. van Súdwest-Fryslân verleent toestemming voor de bouw van de opslagplaats. De gemeente ziet dat ,,het voor de werkgelegenheid op de fabriek zelf’’ en voor ,,de agrarische sector in de wijde omgeving’’ van belang is dat de fabriek ,,goed kan functioneren’’. De gemeente stelt dat de aanleg en uitbreiding van de melkontvangst niet leiden tot ,,nadelige gevolgen voor het milieu’’.

Huis moet wijken

Een woonhuis moet wijken voor de melkontvangst. FrieslandCampina heeft de eigenaren uitgekocht. Het pand krijgt geen woonbestemming meer. Wat er met het gebouw gaat gebeuren, weet het bedrijf nog niet. ,,Vooreerst blijven het huis en de bijbehorende loods staan’’, aldus Ter Avest. De locatie van het huis maakt geen deel uit van de bouwplannen.

Het bestuur van FrieslandCampina neemt later dit najaar een besluit over de plannen. Geeft het bedrijf groen licht, dan volgen bouwaanvragen bij de gemeente. Ter Avest kan nog geen datum noemen wanneer het terrein opgeleverd zal worden.

De ruimte die op het fabrieksterrein vrijkomt, zal worden gebruikt voor het ,,verduurzamen van de locatie en de energievoorziening.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Economie