FrieslandCampina: aantal melkveebedrijven zal met zo'n 5000 dalen

'Aantal melkveehouders neemt komende jaren fors af' ANP

Het aantal melkveebedrijven in Nederland daalt de komende tien jaar waarschijnlijk fors, van 15.000 tot zo'n 10.000. Daarbij zakt het aantal koeien naar verwachting met circa 10 procent. Deze prognoses hebben bestuurders van zuivelcoöperatie FrieslandCampina bekendgemaakt in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

"Het is niet dat wij de afname van het aantal koeien of het aantal melkveehouders politiek of sociaal wenselijk vinden", benadrukt coöperatiebestuursvoorzitter Frans Keurentjes. "Maar dit zijn de meest aannemelijke inschattingen als je de huidige ontwikkelingen, zoals dat jaarlijks 2 tot 3 procent van de melkveehouders stopt, doortrekt. Op deze realiteit moet de onderneming inspelen."

Het concern verwacht de melkproductie wel op peil te kunnen houden. FrieslandCampina denkt namelijk dat de afname van het aantal boeren gepaard kan gaan met "een betere verdeling" van de melkveehouderij. "Geen intensivering maar een betere allocatie", aldus Keurentjes. Dat zou volgens het FD neerkomen op grotere bedrijven met meer koeien en een schaalgrootte, iets wat kan botsten met de ambities van politici en milieugroepen. Maar volgens FrieslandCampina zouden de boeren dan beter kunnen investeren in technologische oplossingen voor de uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Investeren

"Die kunnen uiteindelijk naar nul", vulde FrieslandCampina-topman Hein Schumacher tegenover de krant aan. Dat is volgens hem mogelijk door te investeren in bijvoorbeeld voerefficiëntie, stalaanpassingen en duurzame energiebronnen als zon, wind en mestbewerking. "Cruciaal is dat de overheid robuuste, toekomstbestendige doelen voor de lange termijn stelt. Dat zorgt voor de stabiliteit om te investeren."

FrieslandCampina vindt de polarisatie van het afgelopen jaar rond boeren maar niks. "Blokkades zijn niet het goede middel om het ongenoegen te uiten. Wel ben ik heel erg voor het goede gesprek", geeft Keurentjes aan. "We moeten met elkaar weer een nieuw verbond sluiten", vindt Schumacher. "Nederland werd van oudsher bewonderd in de wereld om de gouden driehoek van overheid, academici en bedrijfsleven. Die drie moeten weer met elkaar gaan samenwerken."

Nieuws

Meest gelezen