CBS stelt opnieuw vast: Friesland voelt voor Friezen als 'it bêste lân fan d'ierde'

De Friezen stonden al te boek als gelukkigste mensen van Nederland. Uit de vandaag gepresenteerde Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS blijkt dat dit geluksgevoel zelfs is gegroeid.

Hijum in de regen. Volgens het CBS is ruim 90 procent van de Friezen tevreden over zijn leven.

Hijum in de regen. Volgens het CBS is ruim 90 procent van de Friezen tevreden over zijn leven. Foto Hoge Noorden/Jacob Van Essen

In opdracht van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de regionale welvaartsmonitor. De onderzoekers keken naar verschillende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld naar het inkomen en de aanwezigheid van horeca en natuurgebieden.

In stedelijke gebieden ligt de materiele welvaart doorgaans hoger, maar plattelandsbewoners lijken beter te genieten. Ze hebben minder last van verkeer, burengerucht en milieuvervuiling. ,,Het leven is veel meer dan inkomen’’, zo stelde Schouten maandagochtend bij de presentatie van de Regionale Monitor Brede Welvaart vast.

Friezen pieken

Over het algemeen lijken Nederlanders erg gelukkig, maar de Friezen pieken net nog boven hun landgenoten uit. Dit bleek eerder al uit CBS-onderzoek. Volgens de nieuwste resultaten toont maar liefst 90,2 procent van alle ondervraagde Friezen zich tevreden met het leven, een groei van 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook Zeeland en Drenthe doen aardig mee, in Groningen is de tevredenheid juist weer wat minder. Dat heeft deels te maken met de vaak slechte inkomenspositie van met name de mensen in de regio rondom Delfzijl. Ook de aardbevingsproblematiek zou een rol kunnen spelen in het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid.

In Amsterdam is 82,5 procent van de totale bevolking tevreden, in Drenthe 89 procent en in Groningen 86,3 procent. Dat Drenten en Friezen zich gelukkiger voelen, komt volgens het CBS ook doordat er minder mensen met een migratieachtergrond wonen. Die zijn namelijk ,,gemiddeld genomen minder vaak gelukkig dan mensen met een Nederlandse achtergrond’’.

Kroegen, sportvelden en scholen

Voor cafébezoek moeten Friezen gemiddeld 1,8 kilometer reizen. Het sportveld en de basisschool liggen 800 meter verderop. In meer stedelijke gebieden zijn die afstanden kleiner. Zo woont een Amsterdammer op een 500 meter afstand van school en kroeg. Voor sporten is hij echter doorgaans 1,2 kilometer onderweg.

In de hoofdstad is ruim 50 procent hoger opgeleid, ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 32,5 procent. In Friesland is slechts 26,7 procent van de bevolking afgestudeerd aan het hbo of universiteit. In Groningen en Drenthe liggen de percentages respectievelijk op 30,9 en 27,5 procent.

Natuur

Qua natuurgebieden is het voor Amsterdam dringen geblazen. Iedere inwoner moet een hectare natuur met duizend stadsgenoten delen. De Groninger komt er met 26 hectare beter af en op iedere duizend Friezen is er 64 hectare beschikbaar. Het ruimst bemeten is Drenthe, met 96 hectare per duizend inwoners.

De provincie zag wel de criminaliteit sterk groeien. In een jaar tijd zwol het aantal geregistreerde misdrijven met dik 9 procent aan naar 35 per duizend Drenten. In Friesland gaat het om 34 misdrijven en in Groningen zijn het er slechts 21,6 op iedere duizend provinciebewoners. In Amsterdam zijn het 95 misdrijven.

In die criminaliteitscijfers openbaart zich dus een duidelijk verschil tussen stad en platteland. Als het om inkomen gaat, lijken de verschillen minder groot. In Nederland heeft een huishouden gemiddeld 25.600 euro te besteden. ,,Vooral Groningen en Amsterdam scoren qua inkomens heel slecht’’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Groningen

De provincie Groningen duikt maar liefst met 3200 euro onder het landelijk gemiddelde. De Amsterdammers zitten met inkomen van 22.900 euro net iets ruimer. In Friesland ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen op 24.300 euro, in Drenthe 25.300 euro. Minister Schouten hoopt dat toekomstige kabinetten en regionale bestuurders het onderzoek gebruiken voor nieuw beleid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie