Friese veehouders kunnen vanaf vrijdag hun stikstofrechten verkopen of verleasen

Gedeputeerde Klaas Fokkinga bij de landerijen rondom zijn woonplaats Nes (NEF). Foto Jan Spoelstra

Veehouders in Friesland kunnen vanaf 19 december hun stikstofrechten verkopen of verleasen aan collega-boeren, wegen- en huizenbouwers of andere bedrijven die extra stikstofruimte nodig hebben.

Dit is mogelijk doordat Gedeputeerde Staten van Fryslân op die datum het zogenaamde extern salderen en het verleasen open zullen stellen.

De verkoop van stikstofrechten vindt plaats met een afroming van minimaal 30 procent. Dit percentage komt de natuur ten goede. Het extern salderen is een van de maatregelen om de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Tevens wordt het mogelijk tijdelijk stikstofruimte te verleasen. Dit kan een oplossing zijn voor activiteiten die tijdelijk stikstof uitstoten zoals de aanleg van een weg of de bouw van woningen. De maatregel vergroot ook de mogelijkheden voor vergunningverlening en daarmee economische ontwikkeling.

Extern salderen

De landbouwsector staat sceptisch tegenover het extern salderen voor niet landbouwpartijen. Gevreesd wordt dat kapitaalkrachtiger partijen veel stikstofruimte opkopen uit de landbouw. GS zeggen afspraken gemaakt te hebben om ongewenste gevolgen te voorkomen. Zo wordt er maandelijks gemonitord en initiatiefnemers moeten zich melden bij de provincie. Ook zal de de provincie de herontwikkeling van stal- en gebouwenlocaties stimuleren om leegstand en verloedering te voorkomen. De regeling is eerst voor een jaar opengesteld. Nadien vindt er een evaluatie plaats.

GS van Fryslân hadden in oktober het extern salderen en het verleasen nog uitgesteld. Ze wilden eerst de uitkomst afwachten van het Kamerdebat vorige week over de Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten. De gedane toezeggingen stemden het provinciale bestuur van Fryslân tevreden. ,,Dêrtroch hawwe wy dit beslút no nimme kinnen”, verklaart verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP).


Vacatures

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Receptioniste/Administratief Medewerker

Van Dijk De Jongh Notarissen

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu