Friese boer is murw geslagen: weinig animo om actie te voeren in Assen, Zwolle of Den Haag

De animo onder Friese boeren om woensdag actie te voeren lijkt niet bijster groot.

Er worden weinig tractoren verwacht bij de boerendemonstratie woensdag in Den Haag

Er worden weinig tractoren verwacht bij de boerendemonstratie woensdag in Den Haag Foto: Marcel Jurian de Jong

Dat concludeert melkveehouder Sjoerd Mensonides uit Cornwerd, bestuurslid van Agractie. Deze boerenorganisatie organiseert woensdag rond het middaguur op het Malieveld in Den Haag een protestmanifestatie tegen allerhande nieuwe voorstellen om het stikstofbeleid verder te aan te scherpen.

,,Ik hear in soad: it hat gjin doel. Se harkje dochs net. Se binne murw slein.” Mogelijk dat groepen boeren met auto of trein naar Den Haag afreizen, maar met tractoren sowieso niet, weet de Cornwerder boer.

Actiebereidheid in Midden en Zuid-Nederland groter

Die matte stemming heerst vooral in Friesland en het Noorden. De actiebereidheid in het midden en zuiden van het land is groter. Volgens Mensonides komt dat doordat in nieuwe plannen voorstellen staan om in bepaalde gebieden de landbouw te decimeren. Het zou onder meer gaan om het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Om die reden zet de NS woensdag extra treinen in vanuit Ede en Veenendaal naar Den Haag.

Apathie

Ook actieleider Mick Tinga uit Bant van Farmers Defence Force merkt dat het sleuren en trekken is om agrariërs tot weer een nieuwe actie te bewegen. Ook hij constateert een toenemende apathie, een gevoel van in de steek gelaten worden. ,,Zelfs door boerenorganisatie LTO Nederland. Die heeft samen met Bouwend Nederland en Natuurorganisaties een plan ingediend om de stikstofreductie te versnellen.”

Social media

Tinga wijt de negatieve stemming deels ook aan de social media. ,,Vroeger las men het nieuws in de krant of hoorde men het op tv. Nu komt dat bericht ook nog eens vier tot vijf keer voorbij op social media. Negatief nieuws hakt er zodoende meer in.” Tinga coördineert woensdagmorgen de stoet tractoren en auto’s vanaf ijsstadion Thialf naar het provinciehuis bij Assen. FDF voert daarnaast actie in Zwolle, Arnhem en Den Bosch.

Verwarrende tijd

LTO-bestuurder Jan Teade Kooistra uit Eagum kent geen Friese leden die woensdag afreizen naar het Malieveld. Niettemin spreekt ook hij van een buitengewoon verwarrende tijd met ,,hast alle dagen in nij stikstofrapport”.

Kooistra vindt het niet realistisch dat een tjokvol Nederland alle natuurdoelen in natuurterreinen wil halen. Hij hoopt dat dit besef nu eindelijk eens gaat doordringen in politiek Den Haag. ,,En men moat ek beseffe dat wy yn de rin fan de jierren al in soad stikstofwinst boekt ha, sa ’n 65 prosint.”

De kritiek van FDF dat LTO de landbouw zou verraden noemt hij misplaatst. LTO stemt volgens hem alleen in met een extra stikstofreductie mits Den Haag vele miljarden euro’s extra op het kleed legt voor bedrijfsverplaatsingen en stalaanpassingen.

Net stinne, der hinne

Harm Wiegersma uit Rinsumageast, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, roept twijfelende boeren op om wel naar Den Haag, Assen of Zwolle te gaan. ,,It is echt wer tiid om ús hearre te litten. Ik soe sizze: net stinne, der hinne.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw