Friese boer laat minder van erf afspoelen naar sloten

Circa 1600 Friese melkveehouders hebben zich de afgelopen vier jaar laten adviseren over het verminderen van erfafspoeling.

Betrokkenen van landbouw en Wetterskip sloten dinsdag op het melkveebedrijf van Siebrand en Hiske Rijpma in Greonterp het project Schoon Erf Schoon Water af.

Betrokkenen van landbouw en Wetterskip sloten dinsdag op het melkveebedrijf van Siebrand en Hiske Rijpma in Greonterp het project Schoon Erf Schoon Water af. Foto: niels de vries

Op het melkveebedrijf van Siebrand en Hiske Rijpma in Greonterp vond gisteren de laatste adviesronde plaats in het kader van het project Schoon Erf Schoon water. Een boerenadviseur en een adviseur van het Wetterskip gaven het echtpaar tips op welke manier ze de afspoeling van perssappen en percolaat naar het slootwater kunnen beperken. Bij perssappen gaat het om vocht uit ingekuild voer zoals graskuil, mais en natte bijproducten en ruige mest. Percolaat is regenwater op het erf dat in aanraking komt met voer- en mestresten. Te veel afspoeling leidt tot zuurstofloosheid en een overdaad aan meststoffen in het oppervlaktewater.