Het CDA in Friesland is voor nieuwe de landbouwkoers van de partij, waarbij krimp van de veestapel niet onbespreekbaar is

Het Friese CDA onderschrijft de nieuwe landbouwkoers van het CDA in de Tweede Kamer. Foto: niels de vries

Het Friese CDA kan zich vinden in de nieuwe landbouwkoers van de Tweede Kamerfractie waarbij een krimp van de veestapel niet langer onbespreekbaar is.

Economisch belang landbouw

Een door Broer Roorda ingediende resolutie om de partij af te laten zien van die nieuwe lijn haalde het niet, dinsdagavond in Joure op de ledenvergadering van CDA Friesland. Volgens de melkveehouder uit Grou is de landbouw van groot economisch belang voor Nederland en wordt die positie aangetast als de Haagse CDA-plannen uitgevoerd worden.

Boeren belonen

Drijvende kracht achter de nieuwe landbouwvisie van het CDA is het nieuwe Kamerlid Derk Boswijk. Hij wil boeren een grotere rol laten spelen bij het herstel van landschap, biodiversiteit en klimaat en ze daar voor belonen. ,,Een krimp van de veestapel kan daar een gevolg van zijn, evenals het feit dat onze positie als tweede landbouwexporteur van de wereld onder druk komt te staan. Het zij zo. Het gaat de boer om een goed inkomen, niet om die exportstatus.”

Roorda is het daar niet mee eens. ,,Lânbou is mear as boeren. Ek in soad oare sektoren hearre der by. Mar myn resolúsje hat it net helle en dêr lis ik my by del.”

Prioriteit voor klimaatdoelstellingen

Een door ondernemer Hessel Bouma uit Uitwellingerga ingediende resolutie haalde wel een ruime meerderheid. Die roept de partij op om volop en uit overtuiging in te zetten op het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze resolutie zal worden ingediend op het partijcongres op 11 september in Den Bosch.

Zorg voor Elkaar

Tijdens de vergadering klonk tevens de roep dat het CDA zich minder moet vastklampen aan de liberale koers van het VVD. ,,De Friese CDA-leden voelen zich meer thuis bij de slogan ‘Zorg voor Elkaar’ van CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), dan de slogan ‘Nu doorpakken’ van de huidige partijleiding”, concludeerde Theo Joosten, voorzitter van CDA Friesland.

Nieuws

Meest gelezen