Founded in Friesland: het bindmiddel voor startups in de provincie

De roep om een sterker startupklimaat is er al jaren in Friesland. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Founded in Friesland wil het doen door alle losse onderdelen met elkaar te verbinden.

FOTO SHUTTERSTOCK

FOTO SHUTTERSTOCK

Hoe staat het Friese startupklimaat er voor? Op die vraag is het al jaren lastig een helder antwoord te geven. Er zijn een aantal succesverhalen zoals Grenzelooswerk uit Leeuwarden en TanqYou uit Franeker. Bedrijven die binnen enkele jaren uitgroeiden van idee naar succesvolle onderneming. En in het geval van de eerste, zelfs al de internationale markt op zijn gegaan.

Tegelijkertijd zijn er ook talloze voorbeelden van startups die grote plannen hadden maar het uiteindelijk toch niet redden. De redenen daarvoor zijn talloos. De consument zat toch niet op het product te wachten. Of juist wel maar het lukte de startup niet om snel genoeg te groeien om aan die vraag te voldoen. Personeel kan een probleem zijn. Geld ook.

Daartussenin zit een grote groep jonge bedrijven die nog niet op het punt gekomen zijn dat het gaat vliegen of juist helemaal instort.

Hele Noorden

De wens om zicht te krijgen op het ecosysteem leefde ook bij Sterk Fries Ondernemerschap, een project van het Innovatiepact Fryslân. ,,Ook bij ons was er die onduidelijkheid’’, zegt Bertwin Kampman. ,,Hoeveel startups zijn er nou eigenlijk? Wat is de kwaliteit? En komen er nieuwe bij? We zijn in een aantal sectoren heel sterk, zoals watertechnologie. Maar moet het niet breder? En wat is er dan nodig?’’

Sterk Fries Ondernemerschap inventariseerde afgelopen jaren wat er in de provincie allemaal gebeurde op het gebied van startups. Nu is het tijd om met die kennis Friese startups verder te helpen. Onder een nieuwe naam: Founded in Friesland. Een naam die verdacht veel lijkt op Founded in Groningen, het platform dat startups in de buurprovincie ondersteunt.

,,Dat is wel bewust’’, zegt Kampman. ,,We werken veel samen met Groningen. Wanneer je een goed ecosysteem wilt hebben, dan is dat groter dan de provincie alleen. Dan zul je ook naar het hele Noorden moeten kijken.’’

Stevige investering

Kampman is binnen Founded in Friesland de ‘public lead’, wat betekent dat hij spreekt met provincie, gemeenten en kennisinstellingen. ,,Dat zijn ook de financiers van het programma, die er de komende vier jaar stevig in investeren.’’

Naast Kampman staat Erwin Damberg als ‘private lead’, hij heeft juist de contacten met de bedrijven. Wat hij voor hen kan betekenen? ,,Founded in Friesland moet vooral een platform zijn’’, zegt hij. ,,Als je iets zoekt dat met startup-ondernemerschap te maken heeft, dan moet je dat op ons platform kunnen vinden.’’

Damberg: ,,Uiteindelijk gaat het erom dat je als ondernemer alles wel zelf ervaart. Maar je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden.’’ Founded in Friesland heeft dan ook vooral als functie om startups te wijzen op de verschillende organisaties in de regio die hen kunnen helpen: van investeerders tot accelerators, programma’s waarin startups in korte tijd snel kunnen groeien. Kampman: ,,Wij zijn de olie in het systeem.’’

Startup in Residence

Het eerste zichtbare resultaat van het nieuwe platform is het samen met de evenknie in Groningen opgezette Startup in Residence , waarbij startups de kans krijgen om in te schrijven op innovatieve projecten van de overheid. Kampman: ,,Dat is al een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Dat geeft startups echt mogelijkheden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Startups