Forse CO2-besparing: Woudagemaal in Lemmer draait voortaan op duurzame diesel

Woudagemaal onder stoom. Foto: Sonja Hylkema

Het Woudagemaal in Lemmer draait voortaan op duurzame diesel. Wetterskip Fryslân zet zo een flinke stap in zijn verduurzamingsdoelen.

Het historische gemaal in Lemmer wordt door het Wetterskip op stoom gezet bij grote hoeveelheden neerslag. Als het gemaal op volle toeren draait, gaat er per dag zo’n 15.000 liter aan brandstof doorheen. In het verleden gebeurde dat met kolen, daarna stookolie en weer later diesel. De brandstof is nodig om grote watertanks op te warmen waaruit de stoom komt waarop het gemaal draait.

CO2-uitstoot van het gemaal met 90 procent teruggebracht

De diesel is nu vervangen door HVO1oo, beter bekend als duurzame diesel. Het wordt door Future Fuels uit Oudehaske gemaakt van plantaardige afvaloliën, zoals afgewerkt frituurvet. De CO2-uitstoot van het gemaal wordt daarmee met 90 procent teruggebracht.

Het Wetterskip heeft als ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn en vijf jaar later klimaatneutraal. Het eerste betekent dat er geen fossiele brandstoffen gebruikt worden, het tweede dat de uitstoot van broeikasgas netto op nul uitkomt. De waterbeheerder is een grote stroomverbruiker met zijn rioolwaterzuiveringen en honderden gemalen.

Vacatures

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

TIG lasser

Mubo Metaal bv

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Nieuws

menu