Fiscus laat aangiftes met spaartaks liggen na uitspraak Hoge Raad

Foto ter illustratie. Foto: Shutterstock

De Belastingdienst laat de komende tijd belastingaangiftes waarin ook spaartaks – inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 – zit, op de plank liggen, nadat die taks werd gekapitteld door de Hoge Raad.

Die uitspraak zorgt voor hoofdbrekens bij staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen), die ook waarschuwt voor flinke gevolgen voor de schatkist.

Door de uitspraak van de Hoge Raad dreigt een financiële strop van het kabinet. „Het arrest heeft grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen”, klinkt het alarmerend in een brief van Van Rij aan de Tweede Kamer. De hoogste rechter bepaalde namelijk dat de Belastingdienst mensen die sinds 2017 te veel belasting over hun spaargeld hebben betaald, daarvoor gecompenseerd moeten worden.

Vermogensbelasting

De fiscus kreeg vlak voor de feestdagen dat deksel op de neus bij over de vermogensbelasting. Die wordt al jaren in allerlei procedures aangevochten door spaarders. Zij betalen namelijk al jaren meer belasting dan hun spaarcenten met de lage rentestanden opleveren, omdat de taks wordt betaald over een fictief rendement.

Maar met rentestanden op nul, haalt niemand dat rendement nog. Meerdere rechters oordeelden al dat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de Hoge Raad verbond daar voor het eerst de consequentie aan dat de overheid spaarders daar ook voor moet compenseren.

De fiscus draait nu overuren om de vraag te beantwoorden hoe dat moet gebeuren. „Dit is een grote uitdaging voor de Belastingdienst”, schrijft Van Rij. Hij wil compensatie die ’zo eenvormig mogelijk en zoveel mogelijk geautomatiseerd’ is. Maar de vraag is hoe dat kan. En hoeveel dat gaat kosten.

 Van Rij rept van ’grote budgettaire consequenties’. Hoe hoog de schade oploopt, hangt onder meer af van hoeveel compensatie spaarders kunnen krijgen en hoe groot de groep is die er recht op heeft. De vermogensrendementsheffing levert de Staat jaarlijks in totaal 4 miljard euro op.

Problemen ict

Daarnaast is de zoektocht naar compensatie ook een aanslag op de ’menskracht en ict-capaciteit’ van de Belastingdienst. Een snelle oplossing is gewenst, omdat ook over afgelopen jaar de belastingaanslagen nog gewoon zijn bepaald aan de hand van de door de Hoge Raad veroordeelde systematiek.

De coalitiepartijen hebben in hun akkoord vanwege deze al langer lopende problemen ook afgesproken om de een belasting in te voeren op basis van het daadwerkelijke rendement dat mensen hebben geboekt op hun vermogen. Dat staat evenwel pas voor 2025 in de boeken. En dat is een probleem, want tot die tijd zou dan de huidige spaartaks nog gelden die in strijd is met de uitspraak van de hoogste rechter.

Aangiftes box 3 blijven liggen

Daarom heeft Van Rij besloten dat alle aangiftes met inkomen uit box 3 voorlopig blijven liggen, tenzij verjaring dreigt of de burger er zelf belang bij heeft om de aangifte door te zetten. Aanslagen die wel worden verwerkt sinds de uitspraak van de Hoge Raad worden in de toekomst vanzelf gecorrigeerd als duidelijk is hoe de fiscus gaat compenseren.

De uitspraak zet ook druk op de overgang naar een ’eerlijke’ spaartaks „Het is onwenselijk om deze situatie voort te laten bestaan tot de invoering van de vermogensrendementsheffing over het werkelijke rendement met de beoogde inwerkingtredingsdatum 2025”, schrijft Van Rij dan ook. Hij wil onderzoeken of de nieuwe spaartaks al eerder in kan gaan.

Vacatures

Docent ICT/Techniek

Alfa-College

Financieel Administrateur/Boekhouder

Stichting Bevordering Verkeerseducatie

2 Leden Raad van Toezicht

Natuurmuseum Fryslân

Nieuws

menu