Financiële positie pensioenfonds ABP verder onder druk

Financiële positie pensioenfonds ABP verder onder druk ANP

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in oktober verder verslechterd. Daardoor lijkt de kans groter geworden dat het grootste pensioenfonds van Nederland volgend jaar moet korten op de pensioenen.

De dekkingsgraad van ABP, de graadmeter die aangeeft hoe het fonds ervoor staat, zakte van 88,2 naar 87 procent. Dit betekent dat het fonds voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen nog maar 87 cent in kas had. Daarmee wordt niet voldaan aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

Een maand geleden erkende ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool al dat de vooruitzichten somber waren. "Zoals het er nu voor staat, is de kans op pensioenverlaging voor volgend jaar reëel. Bij de huidige stand zou dat voor een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto ongeveer 15 euro netto per maand zijn", stelde ze toen.

Alle pensioenfondsen in Nederland hadden het vorige maand moeilijk. Volgens een eerder bericht van onderzoeksbureau Aon staan de fondsen er gemiddeld nog wel zodanig goed voor, dat ze bij een gelijkblijvende situatie niet zouden hoeven korten.

Nieuws

Meest gelezen