Landbouweconome in Fries Landbouwmuseum: nieuw Europees landbouwbeleid geeft impuls aan schaalvergroting

Het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid geeft de schaalvergroting in de sector een extra prikkel. ,,En dat is zorgelijk”, vindt landbouweconome Petra Berkhout.

In het nieuwe landbouwbeleid moeten boeren meer doen voor minder geld. Dat geeft een prikkel tot een verdergaande schaalvergroting, ook in de veehouderij.

In het nieuwe landbouwbeleid moeten boeren meer doen voor minder geld. Dat geeft een prikkel tot een verdergaande schaalvergroting, ook in de veehouderij. FOTO PETER WASSING

Op 1 januari gaat een nieuwe periode in van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Twee jaar later dan gepland vanwege de Europese verkiezingen en de Brexit. Door dit beleid krijgen alle boeren in Europa met land inkomenssteun. Het verschil met de huidige periode is dat het budget lager is en dat er aan boeren hogere eisen worden gesteld op het gebied van biodiversiteit, klimaat en landschap. Eisen die de lidstaten overigens grotendeels zelf mogen invullen via een Nationaal Strategisch Plan (NSP), uiteraard wel binnen de door Brussel vastgestelde kaders.

Landbouwbeleid niet rooskleurig

Nieuws

menu